VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Podmínky k přihlášení do výcviku

PODMÍNKY K PŘIHLÁŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že specializační výcvik párového terapeuta/poradce koncipujeme primárně jako kvalifikaci rozšiřující, je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče do výcviku splnění těchto podmínek:

 1. vážný zájem o práci s partnerskou problematikou, který bude deklarován absolvováním:
 2. předpokladem je možnost práce s klienty, která frekventantovi umožní v průběhu výcviku aplikovat získané znalosti a dovednosti, a mít tak i materiál pro potřebnou supervizní část. 
 3. minimálně 3 roky doložitelné praxe s klienty v oboru. Primárně se tím chápe individuální či skupinová práce, s klienty v poradensko-psychoteraputickém procesu. Dosavadní práce s páry není podmínkou, ale je vítána.  (viz přihláška)
 4. min. bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, ale pro úspěšné ukončení komplexního výcvikového procesu a získání certifikátu párového psychoterapeuta je požadováno ukončené magisterské nebo lékařské vzdělání (více informací najdete ZDE).
 5. minimální věk 30 let
 6. upřednostňujeme absolventy dlouhodobých sebezkušenostních výcviků 

Zájem o výcvik projeví uchazeč zasláním motivačního dopisu s vyplněnou přihláškou a strukturovaným profesním životopisem (podrobněji najdete níže). Na základě všech splněných kritérií výhodnotí nezávisle dva tréninkoví terapeuti vhodnost přijetí uchazeče do výcviku.  Poté bude pozván k osobnímu rozhovoru.  

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI:

DOKUMENTY nutné k zařazení do výběrového procesu: (ke stažení níže ve žlutých tlačítkách)

 1. Přihláška - vyplnit předchozí kvalifikaci + počet hodin z jednotlivých akcí
 2. Motivační dopis (minimálně 2 normostrany A4)
 3. Strukturovaný profesní životopis - CV
 4. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 5. Čestné prohlášení o trestní bezúhonosti

 1. 1. Přihláška do výcviku
 1. 4. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 1. 5. Čestné prohlášení o trestní bezúhonosti

Podepsanou přihlášku (ponechte si kopii) včetně požadovaných dokumentů zašlete nejpozději do 30.3. 2025 elektronicky na adresu inpat.vycvik@gmail.com