VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Informace o průběhu výběrového řízení

INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ:

Průběh výběrového řízení (bude probíhat v červnu 2024)

Po odeslání přihlášky včetně požadovaných dokumentů vám přijde během následujících dní potvrzující mail, že všechny zaslané materiály jsou v pořádku a že jste, či nejste přijati do dalšího kola, kterým bude pohovor s vedoucími výcviku. V případě, že budou některé materiály ještě scházet nebo nebudou dostatečně jasné, tak vás požádáme o jejich doplnění...

BEZ DODÁNÍ KOMPLETNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE NEBUDE ZÁJEMCE POZVÁN DO DALŠÍHO KOLA!!!

FÁZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

  • Deadline pro podání přihlášky je 31. května 2024
  • 1. kolo - posouzení lektory  - lektoři na základě předložených materiálů posoudí vhodnost zájemce pro další kolo výběrového řízení. V případě, že byste zaslanými materiály nesplňovali vstupní kritéria, kontaktujeme Vás a vše bezpečně probereme, vyjasníme a nasměrujeme Vás tak, abyste neztratili zájem o tuto oblast a mohli jsme se potkat třeba někdy příště. 
  • 2. kolo - termín pohovoru pro vybrané uchazeče bude zaslán během následujících dvou dní, nejpozději do 2.6.2024, tak abychom mohli zrealizovat osobní/online pohovory, které budou probíhat v druhém týdnu v červnu. 
  • 3. kolo - v případě potřeby zařazujeme další kolo individuálního či skupinového online pohovoru, které časujeme hned na začátek června. Snažíme se vše vyhodnotit a rozhodnout tak, abychom mohli nejpozději do 21.6. zaslat mailem všem uchazečům naše finální rozhodnutí. Tím bude jedna z těchto třech varinat: Potvrzení o přijetí do výcviku, Potvrzení o nepřijetí, ale zařazení mezi tři vybrané náhradníky, Potvrzení o nepřijetí obsahující doporučení, co bude potřeba doplnit do případného dalšího běhu.
  • V případě přijetí do výcviku vám bude během následujících dní doručena "Smlouva", ve které najdete všechny výcvikové náležitosti včetně platebních informací. Do stanoveného data je potřeba smlouvu podepsat a poslat oskenovanou zpět + uhradit platbu za první ročník. Teprve po splnění těchto náležitostí se stáváte frekventantem výcviku! V případě, že tyto náležitosti do daného data nebudou splněny, bereme to jako Vaše rozhodnutí do výcviku nenastoupit. Takto uvolněné místo bude obratem nabídnuto vybranému náhradníkovi.  

V případě jakýchkoliv otázek jsme Vám k dispozici na emailu: inpat.vycvik@gmail.com