Nedělejte kompromisy. Jde o vaši budoucnost.

Jak dobře vybrat párového terapeuta?

Hledáte kvalitní párovou terapii? 

Poslední roky sledujeme stoupající zájem, odvahu, ochotu i motivaci partnerů vyhledat služby párových terapeutů. S tímto pozitivním trendem sledujeme také zvýšený nárůst těch, kteří práci s páry, partnerské poradenství a párovou terapii nabízejí.

Je pochopitelné, že tam, kde je poptávka, zvedá se i nabídka. To však bohužel nic neříká o kvalitě nabízených služeb. A tak je pochopitelné, že v posledních měsících evidujeme narůstající dotazy mnohých zájemců/partnerů o párovou terapii, kteří se na nás opakovaně obracejí s dotazy, podle jakých kritérií mají vybírat, podle čeho poznají kvalifikovaného párového terapeuta/ku, na co si mají dát pozor nebo co by neměli při výběru párového terapeuta/ky opomenout? Ptají se, zda jsou nějaké garantované seznamy či adresáře? A také se množí dotazy po odborných společnostech či etických pravidlech pro práci s páry.  

A protože situace u nás v tuto chvíli není příliš transparentní ani systémově nastavená, rozhodli jsme se, jako institut zabývající se párovou terapií, veřejně publikovat pár vhodných kritérií, které již delší dobu doporučujeme přátelům, klientům i kolegům. 

Jak hledat párového terapeuta či terapeutku?

Varianta A - jednoduše...

Pokud si s výběrem nechcete moc lámat hlavu, hledejte zkušené párové psychoterapeuty, kteří kromě základního psychoterapeutického výcviku, mají i specializační výcvik na párovou terapii (třeba INPAT, IPPART, GI, LIPPP),  jsou členy odborné psychoterepeutické společnosti s etickým kodexem (např. České asociace pro psychoterapii, České psychoterapeutické společnosti apod.), podstupují další celoživotní vzdělání a podstupují pravidelnou supervizi. Některé z nich najdete určitě v našem seznamu

Varianta B - pokud máte více času...

Pokud si s výběrem párové/ho terapeuta/ky chcete dát přece jen více práce, může to být složitější proces. Ale určitě stojí za to, protože potřebujete najít někoho, kdo bude nejen kvalifikovaný a zkušený, ale také s kým se budete cítit pohodlně a důvěrně. Existuje několik tipů, které vám mohou pomoci najít párového terapeuta nejlépe vyhovujícího vašim potřebám:

 

 • Začněte tím, že si uděláte malý průzkum, jaké možnosti máte k dispozici. Můžete se zeptat svých přátel, rodiny nebo lékaře na doporučení nebo vyhledat terapeuty online. Více najdete pod tlačítkem níže.
 • Hledejte kvalifikované párové terapeuty/ky: Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit při výběru párového terapeuta/ky, je jeho kvalifikace, praxe a osobní dispozice. Zkontrolujte, zda má vybraný párový psychoterapeut adekvátní vysokoškolské vzdělání, psychoterapeutické certifikace, zkušenosti a praxi v práci s páry. Tato specifická kvalifikace a praxe znamená absolvování mnoha stovek hodin vzdělávání, praxe a supervizí zaměřených konkrétně na práci s páry či přímo párovou terapii.  
 • Hledejte párového terapeuta/ku s odpovídajícími zkušenostmi: Vyhledejte párového terapeuta/ku, který se má zkušenosti s prací s podobnými problémy, s jakými se potýkáte ve vztahu vy. Někteří, dle svého přístupu a zaměření, se mohou zaměřovat pouze na komunikaci, důvěru nebo řešení konfliktů, jiní se mohou specializovat na práci s páry LGBTQ+, nevěru, předmanželské poradenství nebo pracují s páry z různých kulturních prostředí. Jiní jsou zaměření více na řešení, jiní na hlubší vrstvy problému a dynamiku vztahu či vztahovosti... Párový terapeut, který se specializuje na určitý typ problému, může být schopen poskytnout lepší a účinnější pomoc.  
 • Zvažte přístup párového terapeuta: Každý terapeut má svůj vlastní přístup, vlastní filozofii a styl terapie, které se odvíjejí od jeho terapeutickcých směrů, osobních preferencí a zkušeností. Někteří terapeuti mohou k terapii přistupovat přímočařeji a cíleněji, zatímco jiní mohou volit spíše badatelský přístup, který klade důraz na sebepoznání a osobní růst. Je důležité najít terapeuta, jehož přístup a filozofie se shodují s vašimi hodnotami a cíli jako páru. Některé páry mohou dávat přednost strukturovanějšímu přístupu zaměřenému na řešení, zatímco jiné mohou preferovat otevřenější přístup zaměřený na proces. Je důležité najít terapeuta, jehož přístup a styl bude nejvíce vyhovovat vám oběma. Můžete se zeptat terapeuta na jeho přístup a styl terapie a zjistit, zda vám bude vyhovovat. Nebo se můžete zorientovat například podle výcviků, kterými prošel. Nejdůležitějším momentem pro vás ale bude první osobní setkání a to, jak si s terapeutem „sednete“.
  • V našich končinách nejčastěji najdete systemické, psychoanalytické, gestalt a poslední dobou rozšiřující se integrativní pojetí, nebo můžete také narazit na terapeuty se zaměřením na narativ, na emoce (EFT) či s důrazem na komunikaci (Gottman) . Historicky u nás najdete stále nemalý počet manželských a rodinných poradců, kteří pracují s páry a rodinami, ale jejich kvalifikace je primárně poradenská, nikoliv párově terapeutická. Proto  určitě prozkoumejte různé metody a vyberte si párového terapeuta/poradce, jehož přístup odpovídá vašim potřebám a preferencím. 
 • Hledejte párového terapeuta/ku, se kterým máte dobrý pocit: Je důležité, abyste si při hledání terapeuta všimli svého pocitu. Pokud máte pocit, že terapeut neodpovídá vašim potřebám nebo není vhodný pro vás, pokračujte v hledání. 

 • Zvažte vaše preference: Každý má své preference, co se týče pohlaví, věku a etnického původu terapeuta. Pokud máte nějaké preference, zvažte je již při výběru.
  •  Často hraje při výběru roli pohlaví párového terapeuta - některé dvojice preferují muže, jiné ženu. Někdy vedou párovou terapii muž i žena. Tato varianta je sice dražší, některým klientům ale dává jednak větší pocit pochopení kvůli vyrovnanému zastoupení pohlaví a jednak může nabídnout větší pocit bezpečí z nestrannosti. Nemusíte se však obávat, že by terapeut opačného pohlaví nebo, když bude jen jeden, stranil vašemu protějšku - kvalifikovaní pároví terapeuté jsou dlouhodobě trénováni, aby působili především v zájmu vašeho vztahu, nikoliv aby uzavírali koalice s jedním z partnerů, nebo jednomu dokonce stranili či nadržovali. 

  • Důležitým faktorem, který je třeba při výběru párového terapeuta zvážit, je kompatibilita a pohodlí. Oba byste se měli s vybraným párovým terapeutem cítit dobře a měli byste mít pocit, že dobře ladí s  vašimi potřebami a osobnostmi. Párový terapeut/ka by vám měl/a vytvořit bezpečný a neodsuzující prostor pro sdílení vašich pocitů a zkušeností a měl/a by být schopen/a navázat s vámi oběma dobrý osobní kontakt. Pokud s terapeutem necítíte napojení, je v pořádku, že se poohlédnete po někom jiném, kdo vám bude lépe vyhovovat.

  • Jazyk, kulturní a gender citlivost: Je důležité, aby terapeut mluvil vaším mateřským jazykem, byl schopen pochopit kulturní, genderové, sexuální či jiné důležité rozdíly.


 • Zkuste se seznámit s párovým terapeutem předem: 
  • Dnes v tomto ohledu žijeme ve skvělé době. Virtuální prostor. Mnoho párových terapeutů ví, že v jejich profesním zájmu je, aby se ke svým potenciálním klientům přiblížili, představili se jim, nebo dokonce jim šli více naproti. Prostě "představit se" - jak přemýšlí, jak pracují, o co se opírají, či dokonce pro některé klienty je důležitá i fyzická podoba terapeuta či terapeutických prostor. V tomto ohledu jsou důležité nejenom transparentní webové stránky, kde by mělo být toto vše podrobně vypsáno (pokud chybí popis konkrétního odoborného vzdělání dejte pozor!), ale velmi často můžete najít přes vyhledavače různé další dotyky - články, podcasty, videa, příspěvky či dokonce kurzy, online kurzy, webináře. To vše nám může pomoci při výběru trochu více si terapeuty "osahat".
  • Ptejte se na hodnocení: Díky tomu, že dnes docházení na párovou terapie není stigmatizační záležitostí, tak hodně lidí sdílí, nebo je ochotno, posdílet své zkušenosti s daným terapeutem. Ať osobně či ve virtuálním prostoru. Můžete se také podívat na recenze od předchozích klientů a zjistit, jakou zpětnou vazbu od nich obdržel/a. 
  • Někteří pároví terapeuti nabízejí bezplatné telefonické nebo krátké osobní konzultace předem, aby si klienti mohli vyzkoušet, jak terapie s daným terapeutem funguje. Pokud terapeut tuto možnost nabízí, většinou je uvedena na jeho webových stránkách.

 • Zvažte dostupnost:
  • Pokud jde o párovou terapii, je často rozhodující načasování. Pokud řešíte krizi ve vašem vztahu, možná budete potřebovat najít párového terapeuta, který vás může rychle přijmout. Někteří terapeuti mohou mít dlouhé čekací listiny nebo omezenou dostupnost, takže je důležité zvážit, jak brzy můžete terapeuta vidět a jak bude dostupný po celou dobu vašeho terapeutického procesu.
  • Zvažte formu sezení, popř. zda je možná flexibilita. V závislosti na vašich preferencích a potřebách můžete také zvážit, kde se párový terapeut nachází a zda nabízí pouze osobní sezení nebo i online. U vážnějších potíží, kde se dá předpokládat delší terapeutický proces byste měli počítat i s možností osobního sezení. Online párová terapie určitě má své nesporné výhody, ale ukazuje se, že v dlouhodobém horizontu může být výhodně se občas setkat při osobním sezení a že to může pomoci efektivitě terapie. Ale není to určitě podmínka. 
  • Zkontrolujte, zda bude terapeut k dispozici v době, která vám nejlépe vyhovuje. Můžete se také zeptat na jeho pracovní dobu a dostupnost pro případ nouze. Ujistěte se, že pracovna terapeuta vyhovuje oběma partnerům a že vám vyhovuje jeho rozvrh. 
  • Zvažte geografickou dostupnost terapeuta: Pokud je pro vás důležité mít osobní konzultace, hledejte párového terapeuta, který je v blízkosti vašeho bydliště či pracoviště. Pokud preferujete online terapii, můžete zvolit terapeuta z jakéhokoli místa. Párová terapie může vyžadovat pravidelné schůzky, a tak se po několika sezeních může ukázat vzdálenost a dopravní dostupnost jako důležitý faktor.

 • Zvažte finanční náklady:
  • Párová terapie je specializační část oboru psychoterapie a není v současné chvíli příliš možností, jak ji absolvovat zdarma. Není pochyb, že kvalifikovaní párová terapie může být pro mnoho párů finančně náročná. Při hledání terapeuta proto zvažte, zda cena odpovídá kvalitě, výkonu a úrovni odbornosti. Párová terapie bývá v privátním sektoru často o něco dražší než individuální psychoterapie. Je to přece jen složitější proces, který potřebuje další přípravu a psychoterapeutické vzdělání. Výše sazeb jsou  různé a často je nečitelné, jak k částce ten který terapeut dospěl. Mnoho začínajících terapeutů bez specializační přípravy nasazuje své ceny značně vysoko na základě toho, jak to mají "kolegové od vedle". Podobně můžete najít nehorázně vysoké částky u koučů, kteří nabízejí partnerský koučink, i přesto, že kouči mají jednoznačně nejnižší vzdělávání. A často nemají ani základní psychoterapeutické vzdělání, na tož pak specializační.
  • Výše částky také určuje jistou "soudnost" párového terapeuta. Pokud párový terapeut pracuje spíše procesně a ví, že při hlubších potížích ve vztahu bude důležitá, alespoň ze začátku, větší intenzita sezení (třeba i 1x za 1-2 týdny) a že za proces střednědobé párové terapie se považuje 20-30 sezení, tak tomu i přizpůsobuje cenu za sezení. Kvalifikovanému párovému terapeutovi záleží na smyslu své práce a na tom, aby měl šanci poskytnout klientům cenově a časově dosažitelný proces párové terapie. S představou, že dáte raději více, třeba i nesmyslně nekřesťanských 4-8 tis. za sezení a myslíte si, že vám to spíše pomůže ve vleklých partnerských potížích, můžete zatraceně narazit. Čím dlouhodobější, čím intenzivnější a čím hlubší vztahové potíže máte, tím jednorázová či krátkodobá párová sezení (což je spíše doména poradenství a koučinku) většinou nemají delší účinnost.     
  • Párovou terapii je možné získat někdy i zdarma. Kromě některých manželských poraden (které jsou zřizovány kraji či magistráty a kde najdete spíše kvalifikované manželské a rodinné poradce), je možno najít i několik neziskových organizací (které hradí párového terapeuta ze získaných grantů) či pár psychoterapeutických klinik (kde je sezení hrazeno z vašeho zdravotního pojištění nebo aktuálně z benefitů, které některé pojišťovny nabízejí).
  • V současné době některé pojišťovny nabízejí benefity v podobě omezeného finančního příspěvku na omezený počet sezení a pro sezení u terapeutů, které mají na svých schválených seznamech. 

 • Proberte to určitě se svým protějškem. Je velmi výhodné, když se na výběru vašeho párového terapeuta shodnete oba dva. Není to podmínka, ale je to výhodné. Pokud byste preferovali každý jiného terapeuta, můžete se objednat k oběma a rozhodnout se až po osobní zkušenosti. Právě vztah k párovému terapeutovi, důvěra v něj a jeho postup je totiž jedním z velmi důležitých faktorů pro úspěšnou terapii. Pamatujte si, že je důležité najít terapeuta, s nímž se budete cítit bezpečně, pohodlně a který bude mít zkušenosti s párovou terapií.
 • Důležité doporučení na závěr. Při svém výběru nesázejte a neupínejte se na jednoho vybraného párového terapeuta/ku. Toto bývá nejčastější chyba. Po vybrání terapeuta/ky, objednání se a následném delším čekání vás může čekat nemálokrát zklamání a rozčarování, že nepřichází buď žádná, nebo odmítavá odpověď s ohledem na plnou kapacitu. To přinese zbytečné zádrhele a oslabení motivace. A také časovou prodlevu, která je u žhavých problémů často dále komplikující.

  • Pro naše kamarády, známé a kolegy dáváme dohromady seznam kvalifikovaných a šikovných kolegů párových terapeutů (viz. tlačítko níže), které buď osobně známe nebo na ně máme dobré reference. Tento seznam se snažíme dle možností různě upgradovat.

  • Svým přátelům doporučujeme na nic nečekat a rovnou vybrat a jednotlivě oslovit 3-5  vybraných terapeutů. Často se stává, že někteří mají obsazeno, a tak není na co čekat.  A když od nich do týdne nedorazí žádná odpověď doporučujeme poslat email ještě jednou, ale také poslat mail dalším třem nově vybraným terapeutům. Možná vám to přijde bláznivý postup, ale situace není vždy příznivá a často je potřeba sehnat párového teraputa co nejdříve. Tento postup se zdá být celkem efektivní. Naopak se ukazuje, že aktuálně není příliš výhodné, ani efektivní, se upnout na jednoho konkrétního terapeuta a pak čekat někdy i dlouhé měsíce, nebo mu nekonečně opakovaně psát zda se mu neuvolnilo místo. Naopak se nám ukazuje, že pokud některý oslovený párový terapeut má volnou kapacitu, tak většinou odpovídá nejpozději do 3-4 dnů.  


 • Dejte na pocit z prvních sezení. Poctivě investovat čas a energii do výběru párového terapeuta je jedna věc, ale osobní zkušenost z prvních sezení věc druhá. I nejlepší výběr kvalifikovaného párového terapeuta, kterému svěříte svůj vztah, nemusí prostě klapnout. A to může být kvalifikovaný, jak chce. Důvodů je více, ale nemá příliš cenu je zde podrobně rozebírat. Pokud prostě budete mít opakovaně pocit, že se u svého párového terapeuta necítíte příjemně, bezpečně a vítáni, že vám nerozumí, opakovaně vás neslyší,  nevěnuje vám potřebnou péči, není dostatečně vstřícný a laskavý, není na vás připraven, není vícekrát ve své kondici, často si něco nepamatuje, spíše vás "povýšenecky" edukuje místo toho, aby se citlivě zajímal o to, jak věci ve svých subjektivních jedinečných světech vidíte a cítíte vy a váš protějšek, tak není, co řešit... Mluvte s ním o svých pocitech. Nebojte se. Párový terapeut by měl být dostatečně odolný si nejen poslechnout vaši zpětnou vazbu, ale také s ní citlivě pracovat. Pokud se nic nezmění, je potřeba si položit otázku, proč svému terapeutovi dáváme i nadále šanci? A zda není čas se poohlédnout jinde.