Neziskový projekt "CESTY PARTNERSTVÍ", určený na podporu dlouhobých partnerských vztahů, přináší další ze série mikrokonferencí tentokrát na téma: 

ALTERNATIVNÍ FORMY SOUŽITÍ 

ANEB KDYŽ MONOGAMIE NEMUSÍ BÝT JEDINÁ MOŽNOST

KDY:  13. února 2024, od 9:00 -14:30h

KDE:  Rock Café, Národní 20, Praha 1

Alternativní formy soužití přináší nové výzvy nejen pro samotné partnery, ale i pro odbornou veřejnost.

Při příležitosti svátku zamilovaných a Týdne manželství přinášíme možnost společného setkání. Zveme všechny kolegy, přátele a fanoušky, které zajímají partnerské vztahy v 21. století, na další díl projektu Cesty partnerství

V současné době se společnost setkává s určitým nárůstem zájmu o alternativní formy vztahů, které se tak stávají viditelnou a respektovanou součástí společenského mainstreamu. I když nelze říci, že je to samozřejmost. I když máme nějaká relevantní data, jsou především ze zahraničí a nevypovídají o specifikách české kultury a společnosti. Právě proto jsme se rozhodli toto téma alternativních vztahů začlenit do projektu “Cesty partnerství” a podívat se na něj z různých perspektiv. Především jak z reálné psychoterapeutické praxe, tak z akademického pohledu, a v neposlední řadě i formou sondy do reálných životních příběhů. 

Alternativní formy soužití s sebou přináší otázky po změně paradigmat a otevírání nových perspektiv v oblasti partnerských vztahů. V důsledku těchto změn roste poptávka po porozumění, podpoře a odborném poradenství nejen ze strany klientů, ale také terapeutů a terapeutek, kteří se snaží lépe navigovat v těchto nových vodách. Odborná konference se zaměří na poskytnutí tvořivého vhledu do různých alternativních forem vztahů. Od monogamních vztahů, kde probíhá proces otevření (ať už sexuálně či citově angažovaných), po různé varianty polyamorních uskupení, až po vztahovou anarchii. Tyto různé formy se vyznačují svou rozmanitostí a odlišností od tradičních monogamních vztahů. Chceme se také dotknout často přehlížené a složité otázky ohledně výchovy a vývoje dětí v těchto rodinách. 

Do tématu se vrhneme hned po hlavě. Úvod konference otevřeme ve velkém stylu. Podařilo se nám získat jedinečnou možnost promítání oceněného dokumentárního filmu režisérky Jany Počtové: “Šťastně až na věky, který se věnuje právě tématu alternativních forem soužití. Děkujeme autorům a Punkfilm s.r.o. za jejich laskavou podporu.

Tento časosběrný snímek nabízí zevrubný pohled na reálné příběhy lidí žijících v různých alternativních vztazích a poskytuje tak cenný úvodní vhled do jejich každodenního života a výzev, se kterými se setkávají. Po promítání filmu se pustíme do tradiční odborné panelové diskuze, kam jsme pozvali zajímavé přední odborníky, kteří mají k tématu co říci, a také jednoho z tvůrců uvedeného dokumentu. Diskuze poskytne jedinečnou příležitost k výměně pestrých názorů a bude směřovat k vzájemnému obohacení a respektu.

Hlavním cílem připravované konference bude setkání všech, které toto téma láká, baví a zajímá. Chceme rozproudit diskuzi, chceme vytvořit dotyky, chceme se setkat a propojit s kolegy a možná i toto téma zase o malinký kousek posunout. Byli bychom rádi, kdybychom mohli získat co nejpestřejší pohledy a zkušenosti. Pravda není rozhodující. Naopak, pestrý dialog vítáme. Podobnost nás přitahuje do jednoho místa, k jednomu stolu. Odlišnost je to, co nás rozvíjí a rozšiřuje. 


PROGRAM

 • 9:00 - 9:10         Zahájení a uvedení 
 • 9:10 - 11:00       Promítání filmu “Šťastně až na věky”  (98min)   
 • 11:15 - 13:15     Panelová diskuze  - viz. panelisté níže, panel povede Honza Vojtko
 • 13:30 - 14:00     Seznamování lidí s pozitivním postojem ke konsensuální nemonogamii                                    (Markéta Šetinová) 
 • 14:00 - 14:30     Partnerské poradenství vs. psychoterapie u nemonogamních vztahů                                         (Pavel Rataj a Honza Vojtko) 
 • 14:30 - 14:45     Závěrečné shrnutí

PROGRAM

 • 9:00 - 9:10 Zahájení a uvedení 
 • 9:10 - 11:00 Promítání filmu “Šťastně až na věky”  (98min)   
 • 11:15 - 13:15 Panelová diskuze  - viz. panelisté níže, panel povede Honza Vojtko
 • 13:30 - 14:00  Seznamování lidí s pozitivním postojem ke konsensuální nemonogamii    (Markéta Šetinová) 
 • 14:00 - 14:30 Partnerské poradenství vs. psychoterapie u nemonogamních vztahů           (Pavel Rataj a Honza Vojtko) 
 • 14:30- 14:45 Závěrečné shrnutí

PANELISTÉ a HOSTÉ

 Do panelové diskuze jsme pozvali opět zajímavé kolegy s různými pohledy na věc. Budeme se těšit na jejich subjektivní pohledy, jak oni vnímají aktuální situaci kolem tohoto tématu. Nejde nám o hledání pravdy či správnosti. Půjde hlavně o tvořivý dialog, setkání a diskutování. Těšíme se i na závěrečný příspěvek o vstupování do vztahů rovnou s alternativním nastavením.

Iva Šícha Rolederová

Párová terapeutka se zaměřením na sexualitu

Peter Pöthe

Dětský psychoanalytický psychoterapeut

Zuzana Štěrbová

Antropoložka, Katedra psychologie FFUK

Jakub Pinkava

Producent dokumentu "Šťastně až na věky"

Markéta Šetinová

Psychoterapeutka, socioložka, se zaměřením na seznamování

PRŮVODCI KONFERENCÍ

Abychom kurz naší minikonference drželi pevně v proudu, budeme vás provádět. 

Pavel Rataj

Párový terapeut a autor projektu Cesty partnerství

Honza Vojtko

Párový terapeut, spisovatel, lektor, moderátor

Těšíme se na vás:)

Rádi bychom se dotkli některých z níže uvedených bodů. Pojďme společně hledat odpovědi:

 • Je to trend nebo se jen opakuje druhá vlna sexuální revoluce?

 • Jaký je sociální a kulturní rámec ne/monogamie.
 • Jaký to má obecný dopad na partnerské dlouhodobé vztahy? A jaké dopady pro seznamování či mladší generace?
 • Historie polyamorních vztahů? 
 • Odkud pramení touha po nemonogamním vztahu? 
 • Nemonogamie není promiskuita. Nebo ano?
 • Děti v alternativních vztazích? Rizika či výhody?
 • Jak je to s emocionální zralostí dětí v alternativních rodinách?
 • Jak jsou tyto vztahy stabilní? Co pomáhá jejich stabilitě? Nebo je to mnohem těžší a fluidnější forma? 
 • Nejčastější mýty kolem alternativních vztahů?
 • Pro koho jsou alternativní vztahy určené? 
 • Existují osobnostní psychologické rysy a specifika lidí tendujících k alternativním formám soužití? Zralá volba vs. důsledek emočního zranění?
 • Jak pestrá bude vztahová budoucnost? Kam až to může narůst?
 • Jaké jsou užiteční nástroje a techniky pro efektivní poradenství a terapii v rámci těchto vztahů.
 • Diskuze o výzvách a přínosech, které tyto vztahy přinášejí jak jednotlivcům, tak terapeutům.
 • Co byste doporučili za zajímavou literaturu či výzkumy?
 • Jaký výzvy, úkoly a specifika přináší tito partneři do našich terapeutoven? Co by určitě terapeuti a poradci neměli podcenit? Jaká jsou rizika, neerudovaných "odborníků"?

Rádi bychom se dotkli některých z níže uvedených otázek. Pojďme společně hledat odpovědi:

 • Je to trend nebo se jen opakuje druhá vlna sexuální revoluce?

 • Jaký je sociální a kulturní rámec ne/monogamie.
 • Jaký to má obecný dopad na partnerské dlouhodobé vztahy? A jaké dopady pro seznamování či mladší generace?
 • Historie polyamorních vztahů?
 • Děti v alternativních vztazích? Rizika či výhody?
 • Jak je to s emocionální zralostí dětí v alternativních rodinách?
 • Jak jsou tyto vztahy stabilní? Co pomáhá jejich stabilitě? Nebo je to mnohem těžší a fluidnější forma? 
 • Nejčastější mýty kolem alternativních vztahů?
 • Pro koho jsou alternativní vztahy určené? 
 • Existují osobnostní psychologické rysy a specifika lidí tendujících k alternativním formám soužití? Zralá volba vs. důsledek emočního zranění?
 • Jak pestrá bude vztahová budoucnost? Kam až to může narůst?
 • Jaké jsou užiteční nástroje a techniky pro efektivní poradenství a terapii v rámci těchto vztahů.
 • Diskuze o výzvách a přínosech, které tyto vztahy přinášejí jak jednotlivcům, tak terapeutům.
 • Co byste doporučili za zajímavou literaturu či výzkumy?

Přijde vám to málo? Chtěli byste se do tohoto tématu ponořit profesně ještě více? Nezoufejte. Máme pro vás případně ještě jednu "pozvánku".

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ na minikonferenci jsme stanovili pouze na částku 300,- Kč. Celý zisk bude opět vložen na transparentní účet prokjektu "Cesty partnerství", na kterém je aktuálně vybrána částka: 42 926,- Kč.

Děkujeme všem řečníkům a panelistům, kteří se účastní konference bez nároku na honorář. Moc si jejich, i vaší podpory vážíme.

Táhneme na Cestě partnerství za jeden provaz:).

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

KAPACITA AKCE JE OMEZENA KAPACITOU SÁLU.

K dispozici bude v Rockcafé otevřený bar, kde bude možné si zakoupit teplé a studené nápoje. V těsné blízkosti je případně mnoho restaurací, rychlých občerstvení či obchodů s potravinami.

Hlavní organizátor a kontaktní osoba: Pavel Rataj, ravelus@seznam.cz


13. února 2024 od 9:00h

Místo konference: PRAHA

RockCafé, Národní 20, Praha 1


PROJEKT V MINULOSTI ZÍSKAL ZÁŠTITU:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Katedry Psychologie FF UK
 • Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS ČR
 • Radní Magistrátu hlavního města PRAHY

NEZISKOVÝ PROJEKT na podporu dlouhobých partnerských vztahů 

CESTYPARTNERSTVÍ

"Nehledáme pravdu, hledáme dialog, pluralitu, lidskost a otevřenost. Odlišnost není problém, problém je strach a uzavřenost."