OTEVŘENÉ A POLYAMORNÍ VZTAHY

aneb jak pomoci klientům s alternativními formami soužití...

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

27. a 28. února 2024

Místo konání: PRAHA

Centrum BE BALANCED, Rybničná 18/1, Praha 6

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA TÉMATICKÝ ODBORNÝ WORKSHOP O OTEVÍRÁNÍ PARTNERSKÉHO VZTAHU A ALTERNATIVNÍCH FORMÁCH SOUŽITÍ

Dvoudenní workshop se věnuje dynamickému a stále se rozvíjejícímu tématu otevřených a alternativních vztahů. V moderní době se terapeuti a poradci setkávají s novými výzvami a tématy v oblasti partnerských vztahů, a je nezbytné, aby byli vybaveni potřebnými dovednostmi a znalostmi pro citlivý přístup k těmto tématům.

Dříve byly partnerské vztahy odsouzené do černobílého světa (spolu nebo od sebe), nebo jedné výjimky - být nevěrný a skrývat to. Jen vzpomeňme na slavný výrok Stanilsva Kratochvíla “Zapírat, zapírat, zapírat...”, který byl s oblibou připisován Miroslavu Plzákovi.  Dnes žijeme v době, kdy za námi přichází klienti v různých fázích svého vztahu a mají různé specifické požadavky. Poslední dekádu se v našich terapeutovnách stále více objevují i klienti, kteří dochází do bodu, kdy jim je tradiční způsob soužití "úzký". S důvěrou a nadějí se na nás obracejí ti partneři, kteří mají odvahu se tomu postavit více a otevřeně čelem a hledat nějakého důvěryhodného průvodce a bezpečný a přijímající proces, kterým budou moci projít se ctí a pokud možno neztratili to, na čem jim společně dlouhé roky záleželo. V mnohých takových vztazích jsou totiž nejenom majetky a historie, ale především děti, které mají rádi. A zároveň jsou to partneři, kteří se mají také často rádi. Nechtějí se primárně nenávidět, opustit se nebo se již nikdy nevidět.

A to je nové. A to potřebuje od párových terapeutů i vztahových poradců odvahu k získávání nových kompetencí k dalšímu odbornému vzdělávání a (sebe)rozvoji, k načerpání nových strategií a rozhledů tak, aby takovým párům mohly být k užitku.

Hlavním cílem bude probouzet chuť a zájem otevřít se tématu práce s klienty v alternativních formách soužití, kteří se z různých důvodů rozhodli vyhledat odbornou pomoc. Cílem je posílit své terapeutické sebevědomí a pevnost při práci s touto specifickou vztahovou dynamikou, která často bývá plná silných a zaplavujících emocí. 

Dvoudenní workshop je určen všem odborníkům, kteří se ve svých praxích již setkávají (nebo se na to teprve chystají) s klienty přinášející toto téma, a všem kolegům, kteří chtějí posílit své poradensko - terapeutické kompetence a rozšířit svoji specializaci. A tím zefektivnit společný probíhající doprovázející proces.  

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s různými formami vztahů. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup. 

Aneb čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

 1. Historie a příběh monogamie
 2. Základní pojmy mimo monogamii, základní impulzy/ motivace k otevření vztahu
 3. Monogamní terapeut vs. nemonogamní klienti (přenosy, stereotypy, osobní danost, obrany, obrany)
 4. Podmínky a překážky procesu explorace potřeby/přání/touhy otevřít vztah
 5. Formy otevřených vztahů (otevřeně sexuální, emočně-vztahové) a jejich procesní terapeutická podpora 
 6. Otevírání vztahu monogamních partnerů vs. práce s konsensuálně nemonogamními partnery 
 7. Poradenství vs. terapie s vícečetnými páry
 8. Specifika práce s alternativními formami vztahů (polyamorickým uskupením, polykulou).
 9. Důležitié etické hranice a pravidla

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • Práce s odlišností, emocemi, nejistotou, hranicemi, ohrožením, žárlivostí.

 • Jak nastavovat hranice, pravidla?
 • Jak zpracovávat bolavé porušení těchto dohod?
 • Práce s ohrožujícími reakcemi okolí (přátel, rodiny, kolegů), práce s coming outem.

 • Jak je to s přirozeností, sexualitou a ne/monogamií v historii, v polupaci, v terapii?

 • Co s dětmi v alternativních formách soužití? Jak je připravit, jak je zabezpečit? Kolik, jak a kdy informovat? Jak jim pomoci v procesu adaptace?

 • Co to vlastně děláme? Je to spíše poradenství s třemi (či více) klienty, nebo jde o facilitaci, skupinovou terapii. Je vůbec možná partnerská terapie s více partnery? Kde jsou naše možnosti a limity? 

 • Když se klient snaží přejít od nevěry k otevření/polyamorii?

   

  V rámci workshopu budeme hovořit a ukazovat mnoho zajímavých příkladů z praxe, na kterých bude možné si více osahat, popř. zažít nabízený obsah. Součástí bude jako obvykle hravé zkoušení různých situací, rolí a kompetencí.

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s alternativními formami vztahů. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

IVA ROLEDEROVÁ

Psychoterapeutka se zaměřením na sexualitu a konsuální nemonogamii
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS HONZA, PAVEL a IVA

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeutickou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky.

TERMÍN WORKSHOPU:

27. a 28. února 2024

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 18 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavením   dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Adresa WORKSHOPU

V nejbližších dnech bude upřesněno zda workshop bude na Praze 1, Haštalská 17 nebo na Praze 6, Be Balanced, Rybničná 18.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v největší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ NASTÁVAJÍCÍ AKCE PRO ODBORNÍKY

2503

Workshop: ÚVOD DO PÁROVÉ TERAPIE aneb Praktické střípky z procesu a dynamiky práce s páry - OBSAZENO

25.3. 2024 09:00 - 26.3. 2024TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1
0904

Workshop: NEVĚRA - od zrady k uzdravení

9.4. 2024 09:00 - 10.4. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
2406

WORKSHOP: Práce s páry v partnerské krizi

24.6. 2024 09:00 - 25.6. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí