Neziskový projekt "CESTY PARTNERSTVÍ", určený na podporu dlouhobých partnerských vztahů, přináší další ze série mikrokonferencí, tentokrát na téma: 

PÁROVÁTERAPIE

ANEB MOCNÝ NÁSTROJ PRO MODERNÍ VZTAHY?

KDY:  19. června 2023, od 9:00-13:30h

KDE:  Rock Café, Národní 20, Praha 1

Baví vás párová terapie? Pracujete s páry? Zajímají vás aktuální trendy při práci s páry?

Párová terapie a práce s páry se těší poslední roky narůstajícímu zájmu jak ze strany veřejnosti, tak ze strany odborníků. Kde je poptávka, roste i nabídka, říkají ekonomové. Toto pravidlo na poli psychoterapie může bohužel přinést nejen větší dostupnost, ale i řadu nečekaných a nechtěných komplikací. Práce s páry má u nás historicky silnou tradici, a to především v manželském rodinném poradenství a v rodinné terapii. Od 90. let můžeme sledovat na poli párové terapie pestrý rozvoj párově-terapeutických přístupů, které nám mohou být slibnou a kreativní inspirací nejen pro náš společný dialog. V souvislosti s tím považujeme za důležité zahájit také v českém kontextu aktivnější diskuzi. S několika málo výjimkami totiž v Česku chybí odborné publikace nebo výzkumy, které by mapovaly nebo zkoumaly současný vývoj párové terapie u nás a její praxi. Proto jsme jako první krok před touto konferencí, vyjednali s odborným časopisem Psychoterapie, speciální číslo o párové terapii, na kterém se s námi můžete také podílet.  

Hlavním cílem této připravované konference bude odborné setkání všech, které párová terapie a práce s páry baví a láká. Chceme rozproudit diskuzi, chceme vytvořit dotyky, chceme se setkat a propojit kolegy a možná i toto téma zase o malinký kousek posunout. Byli bychom rádi, kdybychom mohli získat co nejpestřejší pohled na práci s páry. Z různých přístupů, z různých zkušeností, z různé filozofie.  Přístup není rozhodující. Naopak, pestrost je vítána. Podobnost v zájmu nás přitahuje do jednoho místa, k jednomu stolu. Odlišnost je to, co nás rozvíjí a rozšiřuje. Zveme všechny kolegy a příznivce práce s páry a párové terapie bez rozdílu přístupu či délky praxe.


PROGRAM

 • 9:00 - 9:10         Zahájení a uvedení 
 • 9:10 - 9:30         Historie párové terapie (Petr Doležal, Narratio institut)
 • 9:30 - 11:00       Panelová diskuze I. část  - viz. panelisté níže
 • 11:30 - 13:00     Panelová diskuze II. část 
 • 13:00 - 13:20    Účinnost a efektivita párové terapie (Honza Vojtko, Institut párové terapie INPAT) 
 • 13:20 - 13:30    Závěrečné shrnutí

PROGRAM

9:00 - 9:10       Zahájení a uvedení 

9:10 - 9:30       Historie párové terapie (Petr Doležal, Narratio institut)

9:30 - 11:00     Panelová diskuze I. - viz. panelisté níže

11:30 - 13:00   Panelová diskuze II. část 

13:00 - 13:20    Účinnost a efektivita párové terapie (Honza Vojtko, INPAT) 

13:20 - 13:30    Závěrečné shrnutí


ŘEČNÍCI

Abychom kurz naší minikonference drželi pevně v proudu párové terapie rozhodli jsem se panelovou část zabalit (zezhora i ze zdola) do dvou příspěvků. První se nás bude chtít zakotvit a zakořenit. A druhý nám úkáže cestu k hledání efektivních nástrojů, které zvyšují šanci na účinnost.  

Petr Doležal

Narativní přístup

Honza Vojtko

Integrativní přístup

PANELISTÉ

 Do hlavní části - panelové diskuze - jsme pozvali pestré zástupce kvalifikované párové terapie. Budeme se těšit na jejich subjektivní pohledy, jak oni vnímají aktuální situaci kolem párové terapie u nás. Nejde nám o hledání pravdy či správnosti. Půjde hlavně o tvořivý dialog, setkání a diskutování. 

Zdeněk Macek

Zdeněk Macek

Systemický přístup

Barbora Downes

EFCT (Emotionally Focused Couples Therapy) + Gottman

Jana Slavíková

Gestalt modalita a Transakční analýza

Slavoj Titl

Psychoanalylický přístup

Rádi bychom se dotkli některých z níže uvedených bodů. Pojďme společně hledat odpovědi:

 • Nárůst zájmu o párovou terapii a práci s páry. Nárůst poptávky vs. nárůst nabídky. Výhody vs. rizika?

 • Hlavní pilíře párové terapie různých přístupů.
 • Důležité vztahové teorie, specifické pojmy a fenomény PT.
 • Specifikaka párově terapeutického procesu.
 • Vzory a inspirace PT se zahraničí. Směry, pároví terapeuti, knižní zdroje.

 • Hlavní odlišnosti PT od individuální či skupinové terapie.

 • Hranice mezi partnerským poradenství a párovou terapií. 
 • Limity a kontraindikace PT.
 • Párově terapeutické kompetence.
 • Párově terapeutické intervence.
 • Potřebuje párová terapie kvalifikovaného párového terapeuta/ku? Kvalifikace pro párovou terapii.

Rádi bychom se dotkli některých z níže uvedených otázek. Pojďme společně hledat odpovědi:

 • Nárůst zájmu o párovou terapii a práci s páry. Co mu říkáte? Jaké vlivy se na tom podílejí? Jaké to má výhody a jaké rizika?

 • O jaké hlavní pilíře se opírá váš přístup párové terapie? O jaké vztahové teorie se opírá? Jaké jsou důležité pojmy vašeho přístupu? Bez čeho se váš terapeutický proces neobejde?
 • Jaké zahraniční vzory využíváte pro svou inspiraci? A v čem vás inpirují? Jaké zahraniční knihy byste zájemcům doporučili?

 • Vnímáte rozdíl v párovém sezení vedené kvalifikovaným párovým terapeutem*kou a prací s páry vedené individuálním psychoterapeutem*kou?

 • Víme, že je často těžké nějako konkrétně definovat rozdíl mezi partnerským poradenství a párovou terapií? Ale co už rozhodně není poradenství? Co se podle vás děje v párové terapii?
 • Jaké jsou kompetence nezbytné pro výkon párové terapie? Liší se od kompetencí nutných pro individuální psychoterapii? Jak? Jaké jsou základní kompetence, které by měl umět párový*á terapeut*ka?

 • Používáte nějaké specifické párové intervence? Používáte kromě rozhovoru v párové terapii nějaké párové techniky? Jaké? A k čemu jsou výhodné?

 • Může párová psychoterapie taky někdy škodit? Limity a kontraindikace PT.

 • Kde a jak vzniká kvalifikace pro párovou psychoterapii? Měl by mít párový*á terapeut*ka specializované vzdělání v párové terapii?

 • Jaké má výhody a nevýhody, když budeme uvažovat o párové terapii jako o nadstavbové specializaci?

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ jsme stanovili opět pouze na symbolickou částku 200,- Kč. Vybraná částka bude  vložena na transparentní účet prokjektu "Cesty partnerství", na kterém je z minulých akcí ušetřena aktuálně částka: 34 826,- Kč.

Všichni řečníci svou účast přislíbili bez nároku na honorář.:)

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

KAPACITA AKCE JE OMEZENA KAPACITOU SÁLU

K dispozici bude v Rockcafé otevřený bar, kde bude možné si zakoupit teplé a studené nápoje. V těsné blízkosti je případně mnoho rychlých občerstvení, potravin či restaurací.

Hlavní organizátor a kontaktní osoba: Pavel Rataj, ravelus@seznam.cz


PROJEKT V MINULOSTI ZÍSKAL ZÁŠTITU:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí

 • Katedry Psychologie FF UK
 • Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS ČR
 • Radní Magistrátu hlavního města PRAHY

NEZISKOVÝ PROJEKT na podporu dlouhobých partnerských vztahů 

CESTYPARTNERSTVÍ