Projekt CESTY PARTNERSTVÍ
 

Neziskový projekt CESTY PARTNERSTVÍ se původně narodil koncem roku 2018 pod prvotním názvem: "Cesty a život partnerství v 21. století". Jde o unikátní projekt na podporu dlouhodobých partnerských vztahů. Jeho hlavním fokusem je kreativní snaha přilákat co nejvíce lidí různých "žánrů" a s nimi se dlouhodobě zamýšlet a diskutovat nad různými důležitými aspekty partnerských vztahů v aktuální české společnosti. Otevřeným posláním a cílem projektu je zapojit veřejnost tak, aby lidé začali více aktivně přemýšlet nad svým partnerstvím, víco ho prožívat, zvědomňovat a ovlivňovat.

Projekt chce nejen ve významné dny (Národní týden manželství, Mezinárodní týden rodiny, Světový den duševního zdraví) podpořit v různých zajímavých a alternativních prostorech něco tak velkého, tak důležitého a tak významného jako jsou PARTNERSKÉ VZTAHY.

0
Aktuálně na účtu projektu
0
Odborníků
0
+
Návštěvníků
0
FB sledujících

NEZISKOVOST PROJEKTU JE VYJÁDŘENA V TĚCHTO HLAVNÍCH PRINCIPECH:

 1. cílem projektu není finanční zisk, ale smysl a hodnota dlouhodobého partnerství
 2. i přesto, že na akcích vystupují přední špičkoví odborníci, tak vstupné je skutečně jen symbolické a podporující další aktivity projektu
 3. všichni aktivní vystupující odborníci vyjadřují podporu tomuto projektu tím, že vystupují bez nároku na honorář
 4. zůstatková finanční částka je tranparentně uváděna na úvodní stránce tohoto webu a tato částka bude použita POUZE na přímou podporu tohoto projektu nebo na další podprojekty ("Billboard na každou výpadovku", "Vývoj mobilní aplikace pro partnerské dvojice" apod.)

Kdo projekt již podpořil svou aktivní účastí?

Pavel Fisher (senátor ČR), Jana Pastuchová (předsedkyně Výboru pro sociální politiku PS ČR), Slavoj Titl (IPPART), Pavel Rataj (párový terapeut, AMRP, ČAP, FFUK), Jiřina Šiklová (FFUK), Lenka Šulová (FFUK), Eva Matyášová (poslankyně PS ČR), Petr Šmolka (AMRP), Markéta Vaňková (primátorka města Brno), Jana Slavíková (gestalt terapeutka, AMRP), Pavel Špatenka, Martin Staněk (Akademická farnost Praha), Dana Hamplová (sociologický ústav AV ČR), Adéla Horáková (Jsme fér!), Zuzana Vondřichová (psychosomatická psychoterapeutka), Tereza Beníčková (ČASP), Terezie Štyglerová (ČSÚ), Peter Pöethe (dětský psychoanalytik), Kateřina Přibilová (psycholožka), Petr Fučík (FHS MU), Honza Vojtko (párový terapeut), Alexandra Hrouzková (PSY), Tereza Koryntová (bodyterapie), Martina Cirbusová (mediátorka a vedoucí Poraden Brno), Lenka Lacinová (vedouví katedry psychologie FSS MU), Petr Doležal (Narratio Institut), Peter Kolár (gestalt párový terapeut a supervizor), Martina Přenosilová (Porta Brno), Zdeněk Macek (GI + Česká asociace pro psychoterapii), Barbora Downes (párová terapeutka EFT), Martin Galbavý (psychoanalytický psychoterapeut, vyučujícíc na FFUK),  Zuzana Štěrbová (antropolžka, Sexuologický ústav a 1.LF UK), Iva Šícha Rolederová (psycholožka, párová terapeutka), Jakub Pinkava (producent Punk Film), Markéta Šetinová (socioložka, psychoterapeutka) 

Máme za sebou tyto úspěšné díly:

 1. Partnerství a Manželství - 12. 2.2019, Rockcafé - při příležitosti Národního týdne manželství
 2. Partnerství a Rodičovství - 15. 5.2019, Poslanecká sněmovna ČR - při příležitosti Mezinárodního týdne rodiny
 3. Partnerské rozchody a rozvody - 10. 10.2019, Univerzita Karlova FF UK - Světový den duševního zdraví
 4. Partnerství a Nevěra - 14.2.2020, Rockcafé - Národní týden manželství
 5. Partnerství za času karantény - 9.4.2020, ONLINE debata

 6. Média pro naše partnerství - 14.4.2020, ONLINE debata pro média
 7. Manželství pro všechny? - 15.5.2020, ONLINE konference - Týden rodiny
 8. Partnerství a Hranice - 26.10.2021, Brno - 50. výročí Manželských a rodinných poraden v Brně, Magistrát města Brna
 9. Párová terapie - mocný nástoj pro moderní vztahy? - 19.6.2023, Rockcafé, Národní 20, Praha1
 10. Partnerství a alternativní či otevřené vztahy - 13. února 2024, Rockcafé, Národní 20, Praha 1
 11. Připravujeme:Partnerské vztahy v mediálním prostoru - 8. října 2024, Rockcafé, Národní 20, Praha 1

Máte nějaký zajímavý nápad, nebo by Vás zajímalo nějaké téma, které bychom měli na podporu partnerských vztahů přinést, budeme rádi když nám ho posdílíte na email: ravelus@seznam.cz.

PROJEKT V MINULOSTI ZÍSKAL ZÁŠTITU:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí MPSV

 • Katedry Psychologie FF UK
 • Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS ČR
 • Radní Magistrátu hlavního města PRAHY

V letech 2019-2021 byl projekt CESTY PARTNERSTVÍ realizován pod hlavičkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR, od té doby ho má pod svými křídly Institut párové terapie INPAT.

NEZISKOVÝ PROJEKT na podporu dlouhobých partnerských vztahů 

CESTYPARTNERSTVÍ