VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Základní informace 

Pojďte do toho s námi...

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Příjem přihlášek bude ukončen 31. května 2024

Na podzim 2024 otevíráme třetí běh specializačního Výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z integrativního přístupu různorodých pojetí moderní párové psychoterapie. Praktickým způsobem propojuje nejefektivnější vztahové prvky vybraných psychoterapeutických směrů (gestalt, hlubinně-dynamicky orientovaných, zážitkových, systémových, kolaborativních přístupů, prvky PCA, EFT-C, ISF, GI, schématerapie či transakční analýzy) v kombinaci s moderními poznatky z neurobiologie, stylů attachmentu, traumatu a především se zaměřením na práci s emocemi a tělem. Hlavní akcent výcviku je směřován k jedinečnosti partnerů,k příběhu jejich vztahu, spojení, i jejich vztahové dynamiky. To celé je rámováno vývojovým pojetím párového vztahu a celostním přístupem.

 

Zájemcům o práci s páry a párovou terapii nabízíme nejkomplexnější specializační výcvik v párové terapii, který v našich končinách můžete najít.  Je určen všem kolegům a odborníkům, kteří splňují níže uvedené podmínky a které zajímá práce s páry. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

ROZSAH A OBSAH VÝCVIKU

ROZSAH výcviku je stanoven na  celkem 600 hodin (336 + 154 + 110) v průběhu 3 let. Výcvik bude probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny (většinou středa a čtvrtek) po cca 4 - 6 týdnech za rok, tj. 8/9/9 setkání za rok po dobu 3 let (konec června 2027)

OBSAH VÝCVIKU je postaven na nejnovějších partnerských konceptech, empiricky ověřených principech a především na prakticky využitelných nástrojích a procesech. Hlavním cílem výcviku je rozvoj dovedností, schopností, zkušeností  pracovat s partnerskou dynamikou, vztahovostí a napojením v různě zatíženém poli. Cílem je také rozvoj ciltlivého vnímání jedinečné pulzace a propojení partnerů a práce s nimi.

 • Struktura výukových hodin (celkem 336 hodin)
  - teoretická část 
  - sebezkušenostní část
  - práce s procesem
  - nácvik dovedností a techniky 
 • Supervizní a kazuistická část (celkem 154 hodin
  - skupinová supervize (80h) přímo v rámci výcvikových setkání při tz. supervizně-kazuistických blocích 
  - individuální supervize zaměřená ná práci s párem se schváleným supervizorem (14h během tří let - min 4h během jednoho roku) - platí si frekventant samostatně dle svého kontraktu se svým individuálním supervizorem
  - samostatná práce - 1 sebezkušenostní + 2 zpracované kazuistiky po 20 hodinách (60 hodin)  
 • Samostatné samostudium/praktikum (celkem 110 hodin
  - individuální online praktikum  (po každých čtyřech setkáních bude frekventantům uvolněn jeden seberozvojový online kurz z naší produkce (6 online kurzů - 70h) 
  - individuální samostudium odborné literatury (na každé další setkání mají frekventanti určenu jednu odbornou knihu k samostudiu - tzn. že za tři roky bude zahrnuto minimálně 20 odborných textů se zaměřením na vztahovost, partnerské modality, moderní párové/partnerské terapeuticko-poradenské přístupy a jejich aplikaci do procesu párové terapie. (20 x 2h na jednu knihu = 40h). 

Výcvik je možné průběžně i po skončení doplňovat dalšími nadstavbovými workshopy pořádanými INPATem. Tyto hodiny jsou případně započítávány do certifikátu.


Při úspěšném zakončení absolvent výcviku obdrží Certifikát o absolvování výcviku.

 Na základě své předchozí kvalifikace (v případě že splňuje podmínky ČAP/EAP nebo podmínky ČPTS) opravňuje tento certifikát absolventa k legitimnímu užívání označení "párový terapeut /párová terapeutka" a nabízení služeb párové terapie či partnerského poradenství.

 V případě, že absolvent je předchozí kvalifikací orientován více směrem do poradenství, mediace či coachingu (například dle AMRP nebo ICF), tak ho certifikát opravňuje k užívání označení "partnerký poradce/partnerská poradkyně či partnerský coach/partnerská coachka" a nabízení služeb partnerského poradenství či partnerského coachingu.

Absolventy zařazujeme do  “Seznamu garantovaných partnerských poradců a párových psychoterapeutů Institutu párové terapie - INPAT”, který jim do budoucna zajistí klienty, kteří hledají kvalifikované párové specialisty.

DALŠÍ INFORMACE:

VEDOUCÍ LEKTOŘI: Pavel Rataj  a Honza Vojtko

CENA:  99 000,- Kč za celý výcvik. Platba probíhá v ročních splátkách po 33 000,- Kč. V ceně není zahrnuta individuální supervizní část. 

PŘEDBĚŽNÉ MÍSTO KONÁNÍ: Praha, TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 (v případě naléhavé potřeby je možné za symbolický poplatek 100,- Kč přespat v místě výcviku ve svém spacím pytli:))

TERMÍNY pro 1. ročník III. běhu 2024/25: v případě naplnění nového běhu vhodnými uchazeči bude nový výcvik spuštěn v září 2024. Předběžně naplnánované termíny: 11.- 12.9., 30.-31.10., 27.-28.11. 2024, 22.-23.1., 26.-27.2., 26.-27.3., 21.-22.5., 11.-12.6. 2025
Výukovými dny je vždy středa a čtvrtek.

KAPACITA PRO ROK 2024/25: Na základě úspěšného modelu z předchozích let je maximální kapacita 21 frekventantů.  

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 31.5. 2024! Na email: inpat.vycvik@gmail.com