VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Základní informace 

Pojďte do toho s námi...

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Příjem přihlášek ukončen 8.5.2023

Nyní jednáme o možnosti otevřít další běh výcviku na podzim 2024. Pokud máte předběžný zájem, tak zašlete nezávaznou přihlášku nebo se přihlašte k odběru novinek, nebo sledujte náš FB či Instagram:). 

Na podzim 2023 otevíráme druhý běh specializačního Výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z integrativního přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové psychoterapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, hlubinně-dynamicky orientovaných, systémových přístupů, KBT, schématerapie, transakční analýzy, práci zaměřenou na práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů, jejich vztahu, napojení i jejich vztahové dynamiky. To celé rámováno celostním přístupem.

 

Nejkomplexnější specializační výcvik v párové terapii, který v našich končinách můžete najít je určen všem kolegům a odborníkům, kteří spňují níže uvedené podmínky a které zajímá práce s páry. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

Pojďte do toho s námi...

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Na podzim 2023 otevíráme druhý běh specializačního výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství.

Výcvik vychází z integrativního přístupu k aktuálním principům různorodých pojetí párové psychoterapie, které propojují dohromady efektivní prvky gestalt, hlubinně-dynamicky orientovaných a systémových přístupů, KBT, schématerapie, transakční analýzy, techniky zacílené na práci s tělem a emocemi, a to vše se zaměřením na jedinečnost partnerů, jejich vztahu, napojení i vztahové dynamiky. Společným jmenovatel výcviku je celostní přístup.

 

Nejkomplexnější specializační výcvik v párové terapii, který v našich končinách můžete najít, je určen všem kolegům a odborníkům, kteří splňují níže uvedené podmínky a které zajímá práce s páry. Je otevřen všem psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům či poradcům, kteří se ve své praxi setkávají s partnerskou problematikou. 

ROZSAH A OBSAH VÝCVIKU

ROZSAH výcviku je stanoven na  celkem 600 hodin (336 + 154 + 110) v průběhu 3 let. Výcvik bude probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny (většinou středa a čtvrtek) po cca 4-6 týdnech za rok, tj. 8/9/9 setkání za rok po dobu 3 let (konec června 2026)

OBSAH VÝCVIKU je postaven na nejnovějších partnerských konceptech, empiricky ověřených principech a především na prakticky využitelných nástrojích a procesech. Hlavním cílem výcviku je rozvoj dovedností, schopností, zkušeností  pracovat s partnerskou dynamikou, vztahovostí a napojením v různě zatíženém poli. Cílem je také rozvoj ciltlivého vnímání jedinečné pulzace a propojení partnerů a práce s nimi.

 • Struktura výukových hodin (celkem 336 hodin)
  - teoretická část 
  - sebezkušenostní část
  - práce s procesem
  - nácvik dovedností a techniky 
 • Supervizní a kazuistická část (celkem 154 hodin
  - skupinová supervize (80h) přímo v rámci výcvikových setkání při tz. supervizně-kazuistických blocích 
  - individuální supervize zaměřená ná práci s párem se schváleným supervizorem (14h během tří let - min 4h během jednoho roku) - platí si frekventant samostatně dle svého kontraktu se svým individuálním supervizorem
  - samostatná práce - 1 sebezkušenostní + 2 zpracované kazuistiky po 20 hodinách (60 hodin)  
 • Samostatné samostudium/praktikum (celkem 110 hodin
  - individuální online praktikum  (po každých čtyřech setkáních bude frekventantům uvolněn jeden seberozvojový online kurz z naší produkce (6 online kurzů - 70h) 
  - individuální samostudium odborné literatury (na každé další setkání mají frekventanti určenu jednu odbornou knihu k samostudiu - tzn. že za tři roky bude zahrnuto minimálně 20 odborných textů se zaměřením na vztahovost, partnerské modality, moderní párové/partnerské terapeuticko-poradenské přístupy a jejich aplikaci do procesu párové terapie. (20 x 2h na jednu knihu = 40h). 

Výcvik je možné průběžně i po skončení doplňovat dalšími nadstavbovými workshopy pořádanými INPATem. Tyto hodiny jsou případně započítávány do certifikátu.


Při úspěšném zakončení absolvent výcviku obdrží Certifikát o absolvování výcviku.

 Na základě své předchozí kvalifikace (v případě že splňuje podmínky ČAP/EAP nebo podmínky ČPTS) opravňuje tento certifikát absolventa k legitimnímu užívání označení "párový terapeut /párová terapeutka" a nabízení služeb párové terapie či partnerského poradenství.

 V případě, že absolvent je předchozí kvalifikací orientován více směrem do poradenství, mediace či coachingu (například dle AMRP nebo ICF), tak ho certifikát opravňuje k užívání označení "partnerký poradce/partnerská poradkyně či partnerský coach/partnerská coachka" a nabízení služeb partnerského poradenství či partnerského coachingu.

Absolventy zařazujeme do  “Seznamu garantovaných partnerských poradců a párových psychoterapeutů Institutu párové terapie - INPAT”, který jim do budoucna zajistí klienty, kteří hledají kvalifikované párové specialisty.

DALŠÍ INFORMACE:

VEDOUCÍ LEKTOŘI: Pavel Rataj  a Honza Vojtko

CENA:  90 000,- Kč za celý výcvik. Platba probíhá v ročních splátkách po 30 000,- Kč. V ceně není zahrnuta individuální supervizní část.

PŘEDBĚŽNÉ MÍSTO KONÁNÍ: Praha, TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 (v případě naléhavé potřeby je možné za symbolický poplatek 100,- Kč přespat v místě výcviku ve svém spacím pytli:))

TERMÍNY pro 1. ročník II. běhu 2023/24: 20.-21.9, 1.-2.11., 6.-7.12. 2023  a 17.-18.1., 21.-22.2., 20.-21.3., 24.-25.4., 12.-13.6. 2024

KAPACITA PRO ROK 2023/24: Na základě úspěšného modelu z předchozího běhu budeme opakovat stejnou maximální kapacitu. V loňském roce se přihlásilo 64 zájemců, ze kterých jsme vybrali 20 frekventantů. 

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 8.5. 2023! Na email: inpat.vycvik@gmail.com