Jak to tenkrát začalo?

O nás

Náš příběh začal 22.2. 2021 ve 22:22:22

Vybrali jsme datum, kde nejen hvězdy a čísla nám byly nakloněny. Symbolika dvojky vs. dvojek byla pro nás jako zemité párové terapeuty od samého začátku jasnou jedničkou. 

Pokud je krize i příležitostí k růstu, tak nám se podařilo covidou krizi přetavit ve zrod neuvěřitelného projektu.


Když chemie působí

O našem spojení 

Institut párové terapie vznikl jako společný projekt dvou párových psychoterapeutů Pavla Rataje a Honzy Vojtka. Oba se již řadu let, před samotným založením INPATu, nadšeně věnovali nejen práci se stovkami partnerských dvojic, ale také se snažili tematiku partnerských vztahů a párové terapie více či méně úspěšně medializovat jak ve veřejném, tak i odborném prostoru. Mnoho článků, rozhovorů, vystoupení, účastí na konferencích a mnoho odvedených odborných seminářů a workshopů. To vše připravovalo úrodnou půdu pro dobré ročníky:).

Pak přišel rok 2020, kdy jsme se sešli na společném projektu Centra partnerských vztahů, kde vzájemná chemie a nadšení zafungovaly skoro okamžitě. Vzájemný respekt a obohacení... plodná energie… rozmanité zkušenosti... a tolik skvělých nápadů. Tuto neutuchající energii našich setkání jsme přetavili hned na začátku covidové pandemie do série webinářů na mnoho rozličných psychologických a vztahových témat, ze kterých dodnes vznikají neuvěřitelné online kurzy, které jsou primárně určené pro širší veřejnost, ale svým obsahem převyšují lecjaké akreditované odborné kurzy a semináře. 

Máme obohacující rozdílnost, ale to, na čem jsme se shodli, kromě celistvého pohledu na vztahovost, byla potřeba uchopit vztahovost současným a moderním psychoterapeutickým pohledem, vést dialog s mnoha různými směry i procesy rozvoje člověka, resp. našich vztahů. Proto v institutu vítáme nejen psychoterapeuty, ale i poradce, vztahové kouče a další odborníky ze spřátelených oborů, se kterými tento dialog potřebujeme vést. 

Sdílená praxe, mnoho rozhovorů a setkání, první kurzy a workshopy... to vše nás dále vedlo k dalším debatám a přemýšlení o pozici párové terapie a partnerského poradenství v České republice. Smutek z aktuálního neuspokojivého stavu jsme se rozhodli přetavit do tvůrčí energie a vydat se vstříc výzvám, které jsou evidentní. 

Poptávka po kvalitní párové terapii bohužel dlouhodobě naráží jednak na nedostatek kvalifikovaných párových terapeutů a jednak na nedostatek kvalitního specializačního vzdělávání pro odborníky, kteří pracují s páry a chtějí poskytovat efektivní a smysluplnou párovou terapii. To, že se na nás mnoho z nich začalo obracet s dotazy po ucelenějším vzdělávání, nás hnalo vpřed. Po roční práci jsme měli na stole ucelený koncept výcviku v párové terapii, který je  svou skladbou v našich končinách jedinečný... O tom, jakým směrem se vydáme, nemohlo být pochyb. Oba jsme prošli tolika párově rozličnými výcviky, zkušenostmi, workshopy a semináři, že bylo jasné, že nás to celé přivádí k integrativnímu pojetí, ve kterém je možné naše rozličné zkušenosti plně využít.

A tak kromě Centra partnerských vztahů jsme spustili Institut párové terapie INPAT, který má na starosti jednak specializované vzdělávání v oblasti párové terapie a partnerského poradenství, jednak podporu párové terapie jako posgraduální specializace navazující na základní psychoterapeutické know-how...

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU: