Institut párové terapie INPAT

zve všechny kolegy na osobní setkávání: 

KAZUISTICKO - SUPERVIZNÍ

SEMINÁŘE PRO "PRÁCI S PÁRY" 

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

Jak jsme slíbili, tak činíme. Partnerské vztahy nás baví a práce s nimi je naší tvořivou radostí. V následujících měsících se s námi pár odvážných zájemců (z řad kolegů) může vydat na malou dobrodružnou cestu po zákoutích partnerských vztahů a práce s nimi. 

Připravili jsme pět celodenních kazuisticko-supervizních setkání, kde v uzavřeném kruhu budeme zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpadlubí, a také, co se při práci s partnerskými dvojicemi děje s námi odborníky. To vše s přihlédnutím na náš integrativní přístup zaměřený na vztahovost a cyklus spojení.

Kazuisticko-supervizí semináře jsou zaměřené pouze na práci s partnerskými dvojicemi. Jde o setkání s příběhy nejen našich klientů (partnerských dvojic), na které se chceme podívat z různé perspektivy, ale také z celého pole, ve kterém se nachází samotný poradce/terapeut. Oba příběhy a kontexty vstupují do interakce a spoluvytváří mnoho zajímavých poloh.

Cílem seminářů bude vytvářet a brousit si profesně větší náhled, který následně umožňuje vytvářet hlubší porozumění a případný dotyk na správném místě. Cílem bude získat kolegiální podporu, nehodnotící přijetí a posílení motivace pro práci s partnerskými dvojicemi. Cílem samozřejmě je i větší kontakt se sebou - jak opečovat nejenom klienty, ale i sami sebe. Práce s dvojicemi je často velmi náročná a vyčerpávající, takže i "profík" by si měl být vědom svých hranic a svých zdrojů.

Semináře jsou orientované na práci s páry, nikoliv na proces párové psychoterapie. Účast na tomto cyklu nenahrazuje specializované párově teraperutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

25let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 000+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

15 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

200+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí


CO NÁS DÁLE JEŠTĚ ČEKÁ?

 • Celý den budeme prozkoumávat vaše párové (partnerské) kazuistiky, tak trochu na bálintovský způsob.
 • Můžete se zúčastnit přímo a aktivně se svým příběhem (se svou kazuistikou) nebo být jen aktivním členem podpůrně hledajícího týmu.
 • Budeme propracovávat vztahovou dynamiku.
 • Ukážeme si vzájemnou spárovanost.
 • Dotkneme se párově terapeutických hypotéz.
 • Prozkoumáme potenciál páru být na sebe napojeni, být v kontaktu.
 • Budeme zvědomňovat obrany a copingové strategie.
 • Zkusíme si více zvědomit  protipřenosou část naší práce.

SEMINÁŘ JE URČEN VŠEM: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii, nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 
 • Všem kolegům, který mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných  komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou. Bez vlastní kazuistiky je těžké cokoliv supervidovat:).

Každý celodenní seminář je realizován v rozsahu osmi výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 


CELÝM CYKLEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA


TERMÍNY NAPLÁNOVANÝCH SETKÁNÍ na rok 2023/24:

 • úterý 5.9. 2023
 • středa 22.11. 2023
 • úterý 9.1. 2024
 • středa 6.3. 2024
 • Pozor změna na - pondělí 17.6. 2024 

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 16 účastníků.

TERMÍNY NAPLÁNOVANÝCH SETKÁNÍ 2023/24:

 • úterý 5.9. 2023
 • středa 22.11. 2023
 • úterý 9.1. 2024
 • středa 6.3. 2024
 • Pozor změna na - pondělí 17.6. 2024 

Nové termíny na rok 2024/25

již k dispozici:

 • úterý 10.9. 2024
 • úterý 19.11. 2024
 • úterý 14.1. 2025
 • středa 12.3. 2025
 • úterý 20.5. 2025

Registrace již spuštěna.

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 16 účastníků.


INVESTUJE DO SEBE PODLE SVÉ CHUTI A MOŽNOSTÍ

V případě svého zájmu si můžete vybrat jednu ze dvou připravených variant. O závazné rezervaci místa rozhoduje den připsání platby na náš účet. 

ZVÝHODNĚNÁ CENA ZA CELÝ CYKLUS
7995 Kč
6995 Kč
VYPRODÁNO
Po realizované platbě budete mít rezervované místo na všech pěti vypsaných termínech.

INVESTUJE DO SEBE PODLE SVÉ CHUTI A MOŽNOSTÍ

V případě svého zájmu si můžete vybrat jednu ze dvou připravených variant. O závazné rezervaci místa rozhoduje den připsání platby na náš účet. 

Adresa seminářů

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.