Institut párové terapie INPAT vás zve na tematicky zaměřený odborný workshop

SEXUALITA A INTIMITA 

v individuální a párově terapeutické praxi

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

25. a 26. září 2024

Místo konání: PRAHA

Centrum Tereza, Haštalská 756/17, Praha 1

Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

ZVEME ZÁJEMCE O VZTAHOVÉ TÉMATA NA ODBORNÝ  DVOUDENNÍ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

Často se v našich terapeutovnách setkáváme s jednotlivci i páry, kteří hledají cestu z rutiny a chtějí novou inspiraci. Někteří z nich se potýkají s rozdíly v sexuálních touhách nebo s komunikací svých potřeb. Jiní bojují s pocity studu, jiní se zraněními či frustrací. Jiní se bojí otevřít, protože mají podložené pochybnosti, jiní z pochopitelných důvodů již rezignovali a tato rezignace si vybírá svou daň a jiní raději unikají se svými potřebami mimo svůj vztah. Je až překvapivé, kolik lidí se v této oblasti trápí a kolik partnerů oblast intimity pomalu a jistě odcizuje. Na druhou stranu bychom byli mile překvapeni kolik jednotlivců (či dokonce partnerů přímo spolu) by bylo ochotno začít a vydat se na cestu, kdyby věděli, kde a jak. Nutnou podmínku takové ochoty je jistá míra bezpečí, odvahy a otevřenosti...

Zveme vás na dlouho očekávaný tematicky zaměřený workshop, na téma intimity a sexuality v terapeutických praxí. Na základě našich dlouholetých zkušeností s partnerskými tématy jsme připravili odborný workshop postavený na nejnovějších poznatcích, přístupech, výzkumech a profesních zkušeností. Cílem workhopu bude  prohloubení znalostí a dovedností v oblasti intimity a sexuality a program je speciálně sestavený pro individuální a párové psychoterapeuty, vztahové poradce či další spřízněné specialisty (sexuology, psychiatry, kouče). Nabízí možnost se podívat na moderní přístupy k práci s klienty, u kterých je toto téma aktuální.

Mapování emočně-sexuální intimity je často součástí úvodní fáze procesu, ale mnoho terapeutů se bojí, stydí a není si jisto, kdy a jak toto téma citlivě otevřít. Diferenciálně je důležité rozlišovat mezi klinickou, terapeutickou a podpůrně-růstovou tematikou. Tento workshop je primárně postaven na terapeutické práci s "bolavou, zraněnou a zablokovanou/nefunkční" intimitou jednotlivců a párů. Přesah je koncipovín i do podpůrně-růstové. Klinickou část necháváme kolegům se sexuologického ústavu či NUDZ. 

KLINICKÁ, TERAPEUTICKÁ  ČI RŮSTOVÁ TÉMATIKY

 Na jedné straně výzkumy opakovaně ukazují, že uspokojující intimita je jedním ze základních zdrojů spokojenosti mnoha párů, ale na straně druhé jen málokterá oblast partnerského vztahu je tolik paralyzována mýty, stereotypy, strachy, study, frustrací, tlakem, manipulací či bolestí…
Tradice rozdělení sexuologie, sexuální a párové terapie mělo dlouhou tradici. Poslední dekádu můžeme sledovat pragmatické a erudované přibližování a slučování párové a sexuální terapie. Tyto kroky jsou z principu, koho klienti vyhledávají, pochopitelné. Ukazuje se, že oproti konci 20. století primárně klienti se vztahovými a sexuálními tématy vyhledávají erudovanou pomoc u psychoterapeutů. 

Citlivě se zaměříme na mnohovrstevnatost intimity, včetně její emocionální, fyzické a psychologické dimenze. Prozkoumáme, jak tyto různé aspekty spolu souvisí a jak vytváří sexuální zážitek, který buď končí nudou a zklamáním, nebo naopak vrzušením a probuzenou touhou. Podíváme se také na historický a kulturní kontext sexu a intimity, představíme výzkum a teorie týkající se role emocí a komunikace ve vztazích.

 Téma partnerských vztahů je dlouhodbě jedno z nejpoptávanějších témat u "neklinicky" orientovaných psychoterapeutů. Často mezi těmito tématy najdeme poruchy intimity, stud, strach či úzkost ze sexu, důsledky traumatu, důsledky zdravotních nemocí a duševních potíží, odlišné sexuální preference či odlišná sexoticko-sexuální touha, dopady náročných období či stresu, dysfunkční poruchy či téma bolesti...

V našem workshopu se budeme věnovat těmto tématům s cílem nabídnout vám nové perspektivy a praktické nástroje pro vaši terapeutickou praxi. Zaměříme se na běžné výzvy, kterým čelí mnoho jednotlivců a párů, a jak je efektivně řešit, vedoucí ke zlepšení jejich vztahové dynamiky. 

Hlavním cílem bude nabídnout kolegům, kteří se s tématem partnerské intimity a sexuality potkávají nabídnout hlubší otevření tématu a zvědomění důležitých specifik, jedinečností a nuancí, které jsou při práci s klienty často rozhodující. Dnes je více než jasné, že poradenské rady (knihy, internet, AI) často nefungují. Proto klienti přichází za námi.  

Prozkoumáme různé formy těchto problémů, představíme konkrétní příklady z praxe a nabídneme techniky a strategie pro práci s těmito formami intimity. Naším cílem je vybavit vás nástroji, které vám pomohou efektivně pracovat s klienty, kteří čelí těmto výzvám.

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s jednotlivci a páry s pohledu celostního přístupu.

Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

1. Úvod do moderní intimity a sexuality - diskuse o současných trendech a výzkumech v oblasti intimity a sexuality. Orientace na terapeutickou a růstovou část. Moderní spojení párové a sexuální terapie.

2. Různé motivační systémy sexuální odezvy - od Masterse a Johnsonové k modelu duální kontroly. Druhy intimity.

3. Odlišné touhy - Spontánní vs. responzivní touha - rozdíly mezi spontánní a responzivní touhou. Jak identifikovat a pracovat s rozdílnými druhy touhy u klientů. Rozvoj různých typů touhy.

4. Nezralá, bolavá a zraněná intimita x "zablokovaná" intimita a práce s frustrací - vývojový model vztahu a vliv symbiotické a difenciační fáze. Odlišnost a pulzace jako základní kámen živé dynamiky.

5. Práce se studem a důsledky ranných zranění, či traumatických zátěží.  

6. Praktické techniky a intervence - od diagnostických a po nácvik a demonstrace terapeutických technik pro práci s intimitou a sexualitou. Interaktivní cvičení a role-playing. Moderní podpůrné aplikace a virtuální programy.

7. Téma sexuální závislosti, vliv pornografie vs. růst a seberozvoj.

8. Zdravý "rozvoj dospělé sexuality" protřednictvím erotické typologie.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • úvodní diagnostika - rozdělení na klinickou, "zraněnou" a růstovou
 • alternativní způsoby rozvoje intimity
 • mužské a ženské dysfunkční problémy 
 • moderní přístupy žádají moderní literaturu
 • práce se sexuálními fantaziemi, vliv nevědomých erotických fantazií
 • práce s frustrací a jádrovými vztahovými potřebami/očekáváními

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na vztahové téma. Nenahrazuje ucelené specializované psychoterapeutické a sexuálně terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kterým je toto téma blízké, nebo se o něj ve své praxi zajímají, nebo mají klienty s touto tématikou.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s individuálními či párovými klienty je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 

TERMÍN WORKSHOPU:

 • 25. a 26. září 2024

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 18 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí