Institut párové terapie INPAT vás zve na:

ÚVOD DO PÁROVÉ TERAPIE

Praktické střípky z procesu a dynamiky práce s páry

aneb když vás práce s páry láká, zajímá a baví, ale...

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

4. a 5. listopadu 2024

Místo konání: PRAHA

Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP POŘÁDANÝ V PRAZE

Jeden důležitý párově-terapeutický pohled říká, že otevřená partnerská komunikace začíná teprve tam, kde jsou dva partneři schopni, ochotni a odvážni mluvit o svém vztahu, mluvit o tom, jak se spolu cítí a co v nich vyvolávají jednotlivé situace a jejich vzájemná reaktivita. A pokud to není možné, tak je to příležitost podívat se na to, co se ve vztahu, ve vztahovosti, ve vztahově-emočním nastavení obou partnerů děje. A co se to děje mezi nimi, v jejich emočním poutu a ve schopnosti napojení. Tady často začíná naše cesta...

Skutečná párová terapie pro nás začíná teprve tam, kde má psychoterapeut schopnost zůstávat u napojení partnerů, u jejich jedinečné vztahovosti, u vzájemného nevědomého provázání, u pulzující partnerské dynamiky, ve které se vyjevuje mnoho důležitých věcí, které na první pohled našemu vědomí nemusí být ani přístupné.

Aby se vše mohlo vyjevit, tak to potřebuje svůj čas, potřebuje to bezpečí, potřebuje to podporující a přijímající proces, potřebuje to laskavé "napojení se" a respekt k subjektivitě všech přítomných. Tento přístup potřebuje především párového terapeuta, který se nebojí takovému propojení jít na proti, i když se to může na první pohled zdát nemožné, nepříjemné, ohrožující nebo příliš komplikované.

Párová terapie, na rozdíl od partnerského poradenství, totiž není primárně určena na řešení konfliktních problémů mezi partnery, ale především na zkvalitnění jejich možnosti být více ve spokojeném a bezpečném "napojení" a být více ve větší jedinečné blízkosti i zranitelnosti, a to i přes jejich zdánlivou odlišnost či dokonce konfliktnost. Byť se to může zdát jako řečnická hříčka, tak párová terapie je zde především pro posílení příjemnější a odolnější vztahovosti, nikoliv pro lepší a vyšší výkonnosti. Párová terapie není místo, kde vám někdo říká, co máte dělat, jak to má být, jak je to normální nebo jak má či nemá vypadá správný vztah. Párová terapie není manipulace jednoho partnera prostřednictvím terapeuta ve směru potřeb druhého partnera.

Párová terapie je pro mnohé partnery jedinečnou příležitostí a nadějí, jak více porozumět dynamice svého vztahu a jak moci efektivněji a spokojeněji ovlivňovat vzájemné napojení a spolubytí.

Pojďte se s námi ponořit do silných a tajemných vrstev párové dynamiky a párové terapie. Pojďme se zaměřit na práci s napojením, s bezpečím či s dualitou dvou subjektivních světů...

Partnerské vztahy nás baví a práce s nimi je naší tvořivou radostí. Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpalubí. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup.

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

1. specifika a nuance párové terapie vs. vztahového poradenství vs. práce s páry

2. specifika úvodních sezení při práci s párem - práce s odlišnou motivací a zakázkou

3. dualita vnitřních světů a vliv odlišné subjektivní vztahovosti

4. efektivní pilíře párové terapie 

5. fáze a proces párové terapie

6. vědomé a nevědomé atributy partnerské komunikace a partnerské dynamiky

7. tajemství a kouzlo napojení/propojení

8. vliv nezahojených emocí, frustrovaných potřeb a nevědomých obsahů

9. ukázka supervizně-kazuistické práce s párem...

CO NÁS DÁLE JEŠTĚ ČEKÁ?

 • Budeme prozkoumávat párově terapeutické nastavení.
 • Seznámíme vás se základy uvažování integrativních párových terapeutů.
 • Možná dojde i na vnitřní týmy a vzájemnou spárovanost.
 • Dotkneme se párově terapeutických hypotéz.
 • Přineseme střípky příběhů nevědomých obran a copingových strategií párů.
 • Zkusíme se dotknout i projekcí, přenosů i protipřenosů a jejich vlivu na úspěšný párově terapeutický proces.

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry a úvod do párové terapie. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných  komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)

Místo konání: PRAHA

Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6


TERMÍN WORKSHOPU:

4. a 5. listopadu 2024

NOVÝ TERMÍN

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 22 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTUJTE DO SEBE PODLE SVÉ CHUTI A MOŽNOSTÍ...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Bohužel v tuto chvíli je workshop plně OBSAZENÝ. Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník/nice. V následujících dnech budeme jednat o dalším termínu pro tento workshop.

Termín 25. a  26. března 2023 je již plně OBSAZEN.

Vzhledem k k velkému zájmu o tento workshop jednáme o dalším možném termínu.


Adresa WORKSHOPU

Be Balanced

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ AKCE PRO ODBORNÍKY

2808

Workshop: PRÁCE S PÁRY V PARTNERSKÉ KRIZI

28.8. 2024 09:00 - 29.8. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
1009

KAZUISTICKO - SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ PRO "PRÁCI S PÁRY" 24/25

10.9. 2024 09:00 - 20.5. 2025Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.) Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1
INTIMITA A SEXUALITA V INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÉ PSYCHOTERAPII
2509

Workshop: SEXUALITA A INTIMITA V TERAPEUTICKÉ PRAXI

25.9. 2024 09:00 - 26.9. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
0411
2711

Workshop: TERAPEUTICKÁ PRÁCE S VNITŘNÍM TÝMEM

27.11. 2024 09:00 - 28.11. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí