Institut párové terapie INPAT vás zve na tematicky zaměřený odborný workshop

Práce s páry v partnerské krizi

aneb Když je vztah plný slepých uliček

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

nový termín bude na přelomu 2023/24

Maximálně 18 účastníků.

Praha nebo Brno ?


ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ TEMATICKY ZAMĚŘENÝ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

"Partneři přichází do párové terapie s pocitem uvíznutí, jsou chyceni ve slepé uličce, která je charakterizována intenzivní reaktivitou a eskalací, rigidními pozicemi každého z partnerů, iracionalitou a opětovným opakováním stejné dynamiky v relaci. Pokud jsou chyceni v jedné z těchto slepých uliček, partneři nejsou schopni se vcítit do druhého a vidět jeho pohledem. Cítí se uraženi a znásilněni chováním druhého a stávají se stále defenzivnějšími, jsou odpojeni a zapleteni do mocenských bojů a nepochopení se. Tyto slepé uličky zahrnují zranitelnost a zmatek. Mají tendenci se časem stávat všudypřítomnými a zabírají ve vztahu stále více místa."

Prošel jsem se ztracenými partnery tisíce slepých uliček. Někdy bylo neuvěřitelné, co vše jsme tam našli, co vše skryté, zatuchlé, bolavé se stalo mocným. Kolik vědomých i nevědomých obsahů rozehrávalo mocnou spirálu úpadku, která ve vztahu postupně roztáčela dynamiku odcizení, oddálení, ubližování, neporozumění a různých podivných destrukcí. Práce s párem v partnerské krizi je velmi náročný proces pro všechny zúčastněné. Je to dlouhodobý proces, který se pohybuje v nejistotě a na hraně samotného vztahu. Když se to podaří stává se tento proces nejenom hojivým ale často především transformačním. 

PRÁCE S PÁRY V PARTNERSKÉ KRIZI

Hlavním cílem bude nabídnout kolegům, kteří se s tématem partnerské krize potkávají v individuální, párové či rodinné konstelaci, hlubší otevření tématu a zvědomění důležitých specifik, jedinečností a nuancí, které jsou při práci s klienty často rozhodující. O mnoha z nich se příliš nemluví a o mnoha z nich se nikde neučí. Dnes je více než jasné, že poradenské rady na spuštěnou spirálu úpadku prostě nemohou stačit.  Dokonce často spirálu dále roztáčí a postupně vedou vztah k bodu zániku.

Pro kolegy, kteří pracují s páry nebo po této možnosti zvídavě pokukují, přinášíme dvoudenní workshop, kde si s tímto vším zkusíme hravě a tvořivě pobýt. Hlavní focus workshopu je postaven na posílení kompetencí vedoucích k porozumění oddalující vztahové dynamiky a kompetencí vedoucích k potřebnému hojení přítomných zranění, uvolnění nevědomých potlačených obsahů a kompetencí vedoucích k posilování vzájemného napojování v párovém procesu při párových sezeních. 

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpalubí. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup.

Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

1. Partnerský vztah jako elastické citové pouto, ve kterém průběžně dochází k aktivaci mnoha obsahů, které postupně pružnost vztahu paralyzují a možnost blízkosti zanítí. 

2. Partnerská krizi jako vážné vztahové onemocnění, které v sobě má mnoho skrytých zjevných symptomů. Vliv partnerské krize na blízkost, komunikaci, porozumění, intimitu či psychosomatiku. Vliv emocí na mentální reprezentace.

3. Partnerská krize jako jedinečný stav jedinečného páru a jejich nevědomé dynamiky. Aktivace cyklu zranitelnosti a spirály úpadku. Porozumění vztahové koluzi a vlivu vnitřních týmů.

4. Partnerská krize jako proces, který má své fáze, zákonitosti, mechanismy a principy. A také, co to se vztahem dělá a s čím je důležité počítat.

5. Partnerská krize jako porucha napojení a porucha odpojení. Copingové strategie a obranné mechanismy partnerů v různých fázích PK. Partnerská komunikace a chování partnerů jako klíč ke vstupní bráně.

6. Od zákonitého vztahového syndromu ke krizi jako příležitosti a šanci na zlepšení...

7. Důležitost náhledu, napojení, vztahovostipulzace jako součástí ozdravného procesu.  

8. Síla procesování, mentalizace, kontejnování a zdrojování v průběhu uzdravující se vztahové dynamiky.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • Podíváme se, jak využít triangulaci pro zpevnění vzájemnosti...
 • Zkusíme také najít vhodné individuální přístupy a podmínky pro zvládnutí krize...
 • Zamyslíme se nad tím, proč doporučovaná desatera nefungují...
 • Podíváme se na specifika práce s individuálním klientem...
 • Podíváme se základní psychologické intervence a strategie zvládání krizových období...
 • ... ale hlavně - podíváme se na efektivní postupy, které párům pomáhají krizi úspěšně zvládnout.

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDE PROVÁZET:

Pavel Rataj

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

TĚŠÍM SE NA VÁS PAVEL 

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 

TERMÍN WORKSHOPU:

 • přelom 2023/24

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 18 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí