Institut párové terapie INPAT vás zve na tematicky zaměřený odborný workshop

TERAPEUTICKÁ PRÁCE S VNITŘNÍM TÝMEM 

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

27. a 28. listopadu 2024

Místo konání: PRAHA

Centrum Tereza, Haštalská 756/17, Praha 1

Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

ZVEME ZÁJEMCE O VZTAHOVÉ TÉMATA NA ODBORNÝ DVOUDENNÍ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

Dovolte, abychom anotaci tohoto workshopu začali inspirujícími myšlenkami z knihy Tělo sčítá rány:

"Všichni sestáváme z částí. Právě teď si část mě chce schrupnout; jiná část chce pokračovat v psaní. Část mě dotčená nepříjemnou e-mailovou zprávou chce poslat pichlavou odpověď, která by pisatele uzemnila, zatímco jiná část nad tím chce mávnout rukou. Většina těch, kdo mě znají, už se setkala s mou vášnivou, srdečnou a podrážděnou částí; někteří se setkali s malým vrčícím psem žijícím uvnitř mne. Moje děti si vzpomínají na rodinné dovolené s mými hravými a dobrodružnými částmi."

"Tyto části nejsou pouhé pocity, nýbrž jasně vymezené způsoby bytí, s vlastními přesvědčeními záměry a rolemi v celkové ekologii našeho života." 

"To, nakolik vycházíme se sebou samými, závisí do značné míry na naší schopnosti vnitřního leadershipu - na tom, jak dobře jednotlivým částem nasloucháme, jak je opečováváme a bráníme jim v tom, aby se vzájemně sabotovaly. Části mnohdy působí jako nezávislé celky, ačkoliv ve skutečnosti ve složité konstelaci našich myšlenek, emocí a počitků představují pouze jeden dílčí prvek."

A CO NA TO ODBORNÍCI?

Každá významná psychologická škola uznává, že lidé mají různé subosobnosti, a dává jim různá jména? V roce 1890 William James napsal: "Je třeba připustit, že .... celkové možné vědomí může být rozděleno na části, které existují současně, navzájem se však ignorují a sdílejí mezi sebou poznávaný předmět." Carl Jung napsal: “Psýché se chová stejně jako tělo - a to jako seberegulujíicí soustava, která tíhne k rovnováze." "V přirozeném stavu se jednotlivé části lidské psyché mezi sebou přetlačují a protiřečí si." “Smíření těchto protikladů je velkým problémem. Protivníkem totiž, není nikdo jiný než, ten druhý ve mně."

Pojetí mysli jako určitého druhu společenství potvrzuje i moderní neurověda. Michael Gazzaniga, který provedl průkopnický výzkum oddělených mozkových hemisfér, dospěl k závěru, že se mysl skládá z poloautonomních funkčních modulů, z nichž každý hraje určitou úlohu? Ve své knize The Social Brain (Sociální mozek, 1985) píše: "Co však s myšlenkou, že já není jednotnou bytostí a že v nás může existovat několik oblastí vědomí? ... Z našich studií [oddělených hemisfér] vyplývá, že existuje doslova několik já  a že spolu nutně nemusejí vnitřně komunikovat." Vědec Marvin Minsky z Massachusettského technologického institutu, průkopník umělé inteligence, prohlásil: "Legenda o jediném já může vést k tomu, že se v našem zkoumání mineme cílem.? .. Myšlenka, že uvnitř našeho mozku existuje společenství různých myslí, dává  smysl. Stejně jako rodinní příslušníci mohou i tyto jednotlivé mysli spolupracovat, aby si vzájemně pomáhaly, přičemž každá z nich má vlastní duševní prožitky, o nichž se ty druhé nikdy nedozvědí."  

Zdroj: Tělo sčítá rány, Bessel van der Kolk, nakladatelství Jan Melvil, 2021.

Používáme metaforu vnitřního týmu resp. vnitřních částí úspěšně již řadu let a postupně ji více a tvořivěji zapojujeme jak do individuální, tak do párové práce. Tento koncept velmi přívětivě, lidsky, citlivě a tvořivě umožňuje nahlédnout více do vnitřní psychické a emoční dynamiky jednotlivce i obou partnerů. 

Tento dvoudenní workshop je určen především individuálním a párovým psychoterapeutům, kteří chtějí prohloubit své dovednosti v práci s "konceptem vnitřního týmu" resp. jeho částmi. Cílem workshopu je přechod od teoretických konceptů k praktickým možnostem použití této metafory a externalizační terapeutické techniky. Naším cílem vás bude nejen pro tento koncept získat, ale také se ho naučit identifikovat a s různými částmi vnitřního týmu. A pomoci tak vašim klientům jednak k většímu porozumění si, a jednak k celistvějšímu zvědomnění, přijetí a integraci jednoltivých částí. 


Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

OKRUHY, NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT

1. Historie a pestrost konceptů - úvodní napojení na téma. Přehled historických a současných přístupů (psychoanalýza, archetypy, transakční analýza, schématerapie, IFS). 
Vývoj a význam konceptu vnitřního týmu. Diskuze o různých teoretických perspektivách.

2. Vznik a funkce vnitřních "částí/hráčů" - mechanismy vzniku vnitřních částí, adaptabilita, internalizace, introjekce. Význam, funkce a role jednotlivých částí. Identifikace vlastních částí. Probouzení představivosti. Vliv vizualizace a imaginace.

3. Vnitřní tým a obranné mechanismy - Obranné mechanismy a jejich vztah k vnitřnímu týmu. Vědomé vs. nevědomé. Ochrana vs. škůdci. Adaptační vs. maladaptivní schémata a vzorce. 

4. Konflikty vnitřních částí - identifikace a práce s konfliktními částmi. Horizontální a vertikální pojetí vnitřního týmu. Vývoj týmu v čase. Spolčování a rivalizování. Kdo s kým, a kdo proti komu. Intrapsychické vs. interpersonální.

5. Využití vnitřního týmu v individuální terapii - aplikace konceptu vnitřního týmu v individuální terapii. příklady a kazuistiky, role-playing, práce s "židlemi", vedení vnitřního dialogu. 

6. Využití vnitřního týmu v párové terapii - techniky externalizace a jejich použití v párové terapii, dyadický externalizovaný vnitřní dialog, práce s polem. Reflexe a diskuze nad použitými technikami.

7. Vyjevování, zvědomění a integrace vnitřních částí - procesy zvědomění a integrace jednotlivých částí, vizualizace setkání částí, vyjadřování úcty částem a uvolňování dalšího potebnciálu. Posilování a kultivace práce s částmi.

8. Závěrečné sdílení a doladění - doladění, douzavření, dotažení potřebného.

 

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • kazuistiky a příběhy s praxe
 • možnost vyzkoušet přímo nějakou kazuistiku
 • vnitřní tým a speciální spojitost s projekcemi a přenosy
 • ukázky a schémátka
 • odborná literatura k tématu
 • a snad i kousek potřebného humoru a živé hravosti

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na vztahové téma. Nenahrazuje ucelené specializované psychoterapeutické terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kterým je toto téma blízké, nebo se o něj ve své praxi zajímají, nebo mají klienty s touto tématikou.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s individuálními či párovými klienty je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 

TERMÍN WORKSHOPU:

 • 27. a 28. listopadu 2024

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 18 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí