Nabídka EXPRESNÍ párové terapie

Pro naše kolegy závěrečného třetího ročníku výcviku párové terapie (což jsou většinou zkušení psychoterapeuti, většina z nich jsou dlouhodobými členy České asociace pro psychoterapii či jiných odborných společností) hledáme páry, které by se nechaly při sezeních natáčet. Nahrávky nudou použity pouze pro závěrečnou supervizní práci. Vše je vázáno mlčenlivostí a Etickým kodexem.  

K běžným moderním standartům kvalifikovaného párového terapeuta již dnes patří, že svou práci pravidelně superviduje. Což je skutečnost, že o své "práci", o svém snažení, směřování, prožívání, vnitřním či vnějším dění ze sezeních pravidelně hovoří se svým kvalifikovaným supervizorem. Supervize je většinou položená na rozhovoru a je součástí celoživotního vzdělávání každého psychoteraeuta, patřícího pod nějakou odbornou společnost.

Také v rámci našeho nadstavbového specializačního výcviku prochází kolegové mnohými kazuistickými semináři i pravidelnou supervizí zaměřenou na práci s páry. Na závěr výcviku musí frekventanti posledního ročníku ukázat získané zkušenosti a kompetence z párově terapeutického procesu výcvikovým lektorům. To nelze udělat jinak než tím, že se při své párové práci s klienty natáčí. Primární fokus natáčení resp. videonahrávek je zaměřen na natáčení terapeuta při své práci s partnery.  Nikoliv na partnery samotné.  

Jde o nahrávání osobních či online sezeních. Je to pro páry, kterým by nevadilo - po dobu případné spolupráce - natáčení sezení s párovým terapeutem na videokameru umístěnou v rohu místnosti, nebo v online variantě přes danou zobrazovací aplikaci. Natočený materiál bude vázán profesní mlčenlivostí a bude použit frekventantem pouze k supervizním účelům u výcvikových lektorů (Rataj, Vojtko).

Natočený materiál nebude nikde jinde uváděn! Po dokončení ročníku bude veškerý natočený videomateriál "skartován". Celé natáčení bude pod písemných souhlasem natáčených a podléhá etickým pravidlům. platných pro kvalifikované psychoterapruty. 

 Hlavním a otevřeným cílem natáčení je pouze získat úryvky toho, jak pracuje párový terapeut se svými klienty v určitých specifických momentech, zachytit vztahovou dynamiku páru a získat možnost sledovat, jak na to terapeut reaguje a jaké intervence využívá. 

PSYCHOTERAPEPUTÉ V ZÁVĚREČNÉM ROČNÍKU VÝCVIKU PÁROVÉ TERAPIE - INPAT

(pod vedením Pavla Rataje a Honzy Vojtka)

Někteří kolegové se rozhodli motivovat případné zájemce sníženou sazbou za sezení, nebo dokonce v limitovaném počtu nabídnout sezení zdarma. Níže najdete jmenný seznam knašich kolegů: