Institut párové terapie INPAT vás zve na odborný online workshop

ONLINE PRÁCE S PÁRY

aneb Párová sezení před obrazovkou

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

11. a  12. září 2023

Online přes aplikaci ZOOM (odkudkoliv)


 1. Pre mňa bol zatiaľ každý seminár či worskhop s Pavlom Ratajom intenzívnym ľudským stretnutím. Vždy silno vnímam jeho odbornú erudovanosť a zároveň silnú úctu či ku kolegom v tandeme alebo smerom k účastníkom…Často uvažujem, do akej miery je táto kombinácia odbornosti a ľudskosti vrodená či naučená… Nezáleží na odpovedí, v každom prípade spôsob, akým pracuje, pre mňa bezpečným priestorom pre kontakt so sebou, aj skupinou, pre nové zážitky, vhľady do sveta vlastnej duše . Z hĺbky tohto sveta vrúcne Ďakujem.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ PROCESNĚ ZAMĚŘENÝ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

Dvoudenní online workshop na téma "Práce s páry online" je určen odborníkům, kteří se zabývají prací s páry a chtějí rozšířit své schopnosti a dovednosti v online prostředí. Workshop se zaměřuje na specifikace práce s páry v online prostoru a poskytuje účastníkům vhled do efektivních strategií a technik, které podporují lepší komunikaci a spolupráci mezi páry v online prostředí.

Ještě před pár lety si skoro nikdo nedokázal představit, že by se mohla terapeutická sezení efektivně odehrávat mimo pracovny a terapeutovny psychoterapeutů. Dnes je více než jasné, že to lze. A překvapivě pro mnohé, to často jde velmi dobře přes různé online platformy. Setkání s párem přes obrazovku má své důležitá specifika, ale také jistá rizika, limity a kontraindikace. První výzkumy ukazují nejen jaké strategie a podmínky vedu k efektivní párové práci, ale také naznačují specifické znalosti a kompetence, které jsou pro online formu párové práce nezbytné.

Možnost se setkat v online prostoru s párem není už jen nutností, ale i novou výzvou a příležitostí. Dokonce to vypadá, že nemalý počet párů tuto variantu rádi upřednostňují. Vzniká nová podoba, nová poloha a nová možnost. Jak pro partnery, tak pro vztahové specialisty.

PRÁCE S PÁRY ONLINE

Hlavním cílem bude nabídnout kolegům, kteří v online variantě již s páry pracují, nebo těm, kteří tuto formu teprve zvažují, sdílený efektivní prostor, inspirativní a praktický přístup, postavený na našich osobních zkušenostech. Účastníci získají konkrétní nástroje, strategie a techniky, které jim pomohou citlivě se pohybovat na půdě vztahové dynamiky i prostřednictvím online formy. Hlavní focus workshopu je postaven na posílení kompetencí vedoucích k podpoře vztahovosti, posílení bezpeční, terapeutické alinace a kompetencí vedoucích k posilování vzájemného napojování v párovém procesu při online sezeních. 

Workshop jsme se záměrně rozhodli zrealizovat online formou. A to především z důvodu, že chceme aby si účastníci mohli přímo zažívat to, o čem budeme v průběhu celého workshopu hovořit, a také z důvodu, aby byl tento workshop dostupný i těm kolegům, kteří z nějakého důvodu (vzdálenost, děti či nemožnost se uvolnit z práce) nemohou přijet na naše osobní workshopy.

 Workshop se zaměřuje na to, jak prakticky využít základní metodické postupy párové práce pro specifický kontext práce v online prostoru v různých fázích terapeutického procesu. Společná práce s přítomnou dvojicí v online sezení má svá jasná specifika, pravidla, ale i svá problematická úskalí. Cílem je ukázat několik konkrétních a osvědčených nástrojů, které výrazně usnadňují práci s dvojicí na dálku – ať už je na straně klientů nebo terapeuta. Workshop zároveň staví na sdílení zkušeností, které v reálné praxi zažíváme a klade důraz na prozkoumávání možností, jak jednotlivé teoretické koncepty převádět do konkrétní praxe účastníků.

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry v online prostředí, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpalubí. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup. Pojďme se společně podívat na to jak efektivněji pracovat s páry online.

V rámci workshopu budou také použity různé "živé ukázky" (audio, obrázky) z online sezení s klienty, kteří dali své svolení je využít pro výukové účely kolegů, profesionálů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Proto je tento workshop určen POUZE PROFESIONÁLŮM A KOLEGŮM Z OBORU.

WORKSHOP NEBUDETE MOŽNÉ ZHLÉDNOUT ZE ZÁZNAMU.

Účast bude možná pouze s funční technikou, tj. zapnutou kamerou a zvukem.:)

Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

 1. Úvod do práce s páry online - otevření tématu, prvotní sdílení zkušeností, seznámení se s hlavními výzvami a výzkumy.
 2. Specifikace práce s páry v online prostoru - seznámení se s klíčovými aspekty a specifiky práce s páry prostřednictvím online nástrojů, prozkoumání strategií a postupů, které podporují efektivní komunikaci a posilují vztahy v online prostředí a vyvážení interakcí při práci s páry na dálku.
 3.  Specifická témata párové práce a jak s nimi v online prostředí naložit – jak identifikovat a řešit problémové situace a konflikty, intenzivní emoce. Vytváření bezpečného a podporujícího prostoru pro intimní a důvěrné diskuze mezi partnery. 
 4. Využití tvůrčích technik při práci s páry online – práce s tělem, využití kreativních technik při práci s páry, experimentů, nonverbálních technik.
 5. Problémové situace a konflikty při práci s páry online -  jak identifikovat a řešit problémové situace a konflikty, které mohou vzniknout při práci s páry v online prostoru. Budou prozkoumávat strategie a postupy pro prevenci a řešení konfliktů. 
 6. Limity a kontraindikace – jaká jsou omezení, limity a případné kontaindikace párové práce v online prostoru. Signály, které ukazují na nevhodnost nebo komplikovanost tohoto formátu.
 7. Terapeut a jeho zdroje - techniky pro zvládání emocí a stresu, které mohou vzniknout při práci s páry v online prostoru. Jak se o sebe v párové terapii online postarat, etické otázky a zodpovědnost.
 8. Zhodnocení a zakončení workshopu - reflexe a zhodnocení získaných znalostí a dovedností. Příležitost sdílet své zkušenosti a diskutovat o možnostech uplatnění nových poznatků ve své profesionální praxi.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • ukážeme si specifika vstupního párového online sezení (na co bychom neměli zapomenout a na co se zaměřit) 
 • budeme sledovat specifika a úskalí "settingu" sezení
 • jak pracovat se vztahovou dynamiku na dálku a v omezeném obrazu
 • ukážeme si vzájemnou spárovanost a potenciál páru být na sebe napojeni i přes obrazovku ("napojení" v akci)
 • ukážeme si monitor jako výborný nástroj na práci s porozuměním a kreslením schémat pro větší porozumění
 • dotkneme se práce s tělem v páru v online prostoru
 • budeme sdílet své pestré zkušenosti
 • ukážeme si nahrané záznamy z pořízených online sezení...

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

Petra Prest

Psycholožka, gestalt psychoterapeutka, žijící ve Francii
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Pavel Rataj

Psycholog, Integrativní párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. 

TĚŠÍ SE NA VÁS PETRA a PAVEL

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky.
 • Vztahovým specialistům, kteří jsou výkonem své profese vázáni povinností mlčenlivosti a ochranou GDPR. "Studijní nahrávky klientů" jsou pořízeny se souhlasem klientů pouze pro studijní účely, a proto jsou vázány naší profesní mlčenlivostí.

TERMÍN WORKSHOPU:

 • 11. a 12. září 2023

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 14 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby

Přístupové údaje k samotnému online workshopu, vám zašleme několik hodin před jeho začátkem!


JAK ONLINE SEMINÁŘ FUNGUJE?

Online workshop bude probíhat přes aplikaci ZOOM. Jediné, co budete potřebovat, je PC (mobil či tablet), na kterém si buď stáhnete aplikaci ZOOM (vše proběhne automaticky) nebo nic instalovat nemusíte a rovnou se přihlásíte přes prohlížeč a budete potřebovat aspoň trochu funkční WIFI či datové spojení. 

Pokud bude jakýkoliv problém s připojením, tak níže na stránce klikněte tlačítko "NÁVODY NA PŘIPOJENÍ".

VÝHODY ONLINE WORKSHOPU?

 • Zúčastníte se z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.
 • Efektivní využití času - není potřeba cestovat.
 • Otázky a komunikace s našimi lektory jsou možné více pestrými způsoby, tak aby si každý našel to své.
 • Živost a interaktivita workshopu bude zprstředkována ikázkami, prácí ve skupinkách. Vše v hravé, bezpečné, nehodnotící, podporující atmosféře...

Součástí semináře jsou i různé otázky, nápady a zajímavé tipy na další tematické zdroje (videa, knížky).

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ AKCE PRO ODBORNÍKY

2406

WORKSHOP: Práce s páry v partnerské krizi

24.6. 2024 09:00 - 25.6. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí