Institut párové terapie INPAT vás zve na odborný workshop

ÚVODNÍ SEZENÍ S PÁREM

aneb Efektivní nástroje pro první sezení s páry

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

7. a 8. listopadu 2023

Místo konání: PRAHA

Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ PROCESNĚ ZAMĚŘENÝ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

Kvalita prvních sezení s páry jsou alfou a omegou nastartování celého procesu. Vstupní sezení jsou hlavním klíčem k vytvoření laskavého kontaktu, k dobrému párově terapeutickému posouzení a především pak k navázání tolik potřebného terapeutického spojenectví.  Často známý "vstupák" není jen jedno osamělé vstupní sezení, ale za vstupní, tzv. iniciační fázi, při práci s páry můžeme považovat klidně tři až pět prvních sezení. V těchto sezeních čeká na párového poradce/terapeuta mnoho důležitých kroků, které následně rozhodují o tom, zda spolupráce bude i nadále pokračovat. Nemalý počet terapeutů/poradců právě v této fázi své párové klienty opakovaně ztrácí. Hodně párů se rozhodne po prvních sezeních již nepřijít, neomluvit se, nevyjednat změnu a raději vyhledají nového terapeuta, nebo v horším případě na specializovanou pomoc zanevřou.

Dvoudenní workshop na téma "Úvodní sezení s párem" je určen všem odborníkům, kteří již pracují s páry nebo o tom horlivě přemýšlejí, a všem kolegům, kteří chtějí posílit či rozšířit své kompetence pro svá úvodní párová sezení. A tím zefektivnit jednu z nejdůležitějších fází případné spolupráce. 

Vstupní fáze při práci s páry

Vstupní fáze při práci s páry je prostě v mnohém jiná, než jsme zvyklí z individuálních sezení. Už samotné navázání kontaktu s oběma partnery se může stát velkou výzvou, či dokonce překážkou. A to především tehdy, když přicházejí s odlišnou motivací, odlišnou zakázkou či odlišným emočním nastavením. A to je jen začátek. Mnoho partnerů přichází různě bolavých, různě ukřivděných, obviněných, odpojených, či dokonce aktivně traumatizovaných. S partnery tak do našich terapeutoven přicházejí živé a přítomné emoce, živá vztahová dynamika, velké množství neporozumění, konfliktů, odcizení, či dokonce dlouhodobého odpojení. Často přicházejí partneři ve velké únavě a dlouhodobém partnerském stresu. Také přicházejí s různými obavami, ne/sympatiemi či předchozími zkušenostmi.  To vše se může stát během chvíle ohromnou "zátěží" pro tuto úvodní fázi. A proto je důležité pro ty, kteří pracují s páry, být na tyto "běžné" překážky připraven a mít efektivní a praktické nástroje, jak s tím pracovat.   

Úvodní fáze skrývá v sobě mnoho důležitých psychologických a psychoterapeutických fenoménů, které je dobré mít na zřeteli. Vytváření kontaktu, vstupování do subjektivních světů a odlišných realit obou partnerů,  otevírání emocionální a vztahové dynamiky partnerů, vytváření bezpečného prostoru, citlivé získání anamnézy, odolávání tlaku na výkon, na řešení, na dělání, ne/stranění, různé úrovně zakázky, odlišná motivace, přenosy, obrany, strachy a nejistoty... 

Tento odborný dvoudenní workshop orientovaný na úvodní fázi párově poradenského či terapeutického procesu bude o kvalitě napojení, o pocitu bezpečí, o vytvoření terapeutické aliance i o nalezení společné motivace. Ukážeme si účinné faktory a kompetence pro úvodní párová sezení. Vyzkoušíme si i jednotlivé praktické kroky a efektivní nástroje z naší metodiky pro vstupní sezení s páry, kterou jsme v INPATU dali dohromady. Konkrétní a ucelená metodika zahajovací části při práci s páry nabízí mnoho zajímavých vodítek, inspirací a praktických kroků, které můžete rovnou aplikovat do své každodenní praxe a směřovat tak k větší efektivitě či silnějšímu spojenectví. V závěru se dotkneme také podmínek pro indikaci párové terapie a také se podíváme na specifika úvodních sezení s párem v online prostoru....

Hlavním cílem bude nabídnout kolegům, kteří již s páry pracují, nebo těm, kteří tuto formu teprve zvažují, sdílený efektivní prostor, inspirativní a praktický přístup postavený na našich osobních zkušenostech. Účastníci získají konkrétní nástroje, strategie a techniky, které jim pomohou zefektivnit vstupní párová sezení. Hlavní fokus workshopu je postaven na posílení kompetencí vedoucích k podpoře vztahovosti, posílení bezpeční, terapeutické alinace a kompetencí vedoucích k posilování vzájemného napojování v párovém procesu. 

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry při navazování. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup. 

Aneb čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

 1. Úvod do iniciační fáze procesu - na začátek se seznámíme s jednotlivými fázemi párového procesu, tak abychom porozuměli zasazení úvodní fáze procesu. Ukážeme si kdy, jak a s kým je vhodné vstupovat do kontaktu před samotným sezením, abychom vytvořili vhodné důvěrné nastavení budoucí spolupráce. Ukážeme si nastavení základních pravidel a podmínek pro efektivní párovou práci.
 2. Metodika úvodního sezení s párem - první sezení není párová terapie, ale místo především k setkání s jedinečným příběhem dvou jedinečných partnerů. Tato setkání budou důležitým prostorem na vytvoření spojení a na podrobnější prozkoumání toho, co se ve vztahu vlastně všechno děje a co ovlivňuje současnou neuspokojivou situaci.
 3. Nalaďování se a napojení - vytváření bezpečného a nehodnotícího kontaktu s oběma partnery je zcela zásadní podmínkou rozvinutí další potřebných kroků. Ladění se je specifická kontaktní kompetence, která pomáhat vytvořit atmosféru, ve které bude možné více rozvíjet následné kroky.  
 4. Setkání s dvěma subjektivními světy  – to, co odlišuje párové terapeuty od individuálních, je párově terapeutická mysl. Právě ta dokáže fokusovat subjektivní světy partnerů v bezpečném a přijímajícím duchu. Jde o rozvoj a posílení pozorovací části v emočně dynamickém poli partnerů a také o důležité posílení regulace prožívací části terapeuta, která je závislá na síle vnitřního bezpečí a dostatčném zazdrojování. 
 5. Práce s odlišnou vstupní motivací – partneři velmi často přicházejí s odlišnou motivací směrem k očekáváné spolupráci. Podíváme se na to, jak s tím počítat, jak s tím pracovat, jak se nenechat vykolejit. A jak více s touto odlišnou motivací pracovat a jak postupně citlivě a bezpečně pracovat s motivací toho méně motivovaného s cílem nezesilovat odpor či jiné obranné mechanismy. 
 6. Práce s odlišnou vstupní zakázkou - práce s páry je specifická také v tom, že velmi často má vědomou verbalizovanou zakázku pouze jeden z partnerů, nebo ji mají oba, ale odlišnou. Někde dokonce velmi výrazně. Podíváme se, co s tím?   
 7. Práce s pravdou, vinou, triangulací, ne/straněním - v prvních několika sezeních se také děje mnoho důležitých věcí, které musíme dobře reflektovat a efektivně je rámovat, abychom tak vytvořili vhodné podmínky pro další fáze. Proti tomu mohou půsovbit silné nevědomé  obsahy či vztahové mechanismy. O to více je důležité, aby se párový terapeut v tomto poli dokázal citlivě pohybovat. 
 8. Jak odolávat vstupnímu tlaku po radách – tlak jako projev frustrace, bezmoci, bezradnosti či strachu ze ztráty. Ukážeme si, jak zpomalovat výkonnový tlak a převádět ho do vztahové roviny. 
 9. Průběžné bilancování, hodnocení, navrhnutí postupu, aktivace procesování - reflexe a zhodnocení získaných znalostí a dovedností. Příležitost sdílet své zkušenosti a diskutovat o možnostech uplatnění nových poznatků ve své profesionální praxi.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • specifika vstupních párových sezení (na co bychom neměli zapomenout a na co se zaměřit) včetně efektivních a podpůrných nástrojů
 • úskalí a zdroje vstupního "settingu" sezení
 • jak moc být aktivní či pasivní v této vstupní fázi?
 • jak zacházet se vznikajícími emocemi a aktivující se  vztahovou dynamikou
 • ukážeme si, jak se připravovat na úvodní sezení, a naopak, na co se zaměřit po skončení vstupních párových sezení
 • ukážeme si, na co se zaměřit při zápisech po párových sezeních
 • ukážeme si Mapu informací  a Sadu otázek, které jsou pro prvních několi sezení efektivní a pomáhají pomalému prohlubování a posilování motivace partnerů pro proces
 • terapeutické posouzení, vhodnost a kontraindikace párové terapie
 • terapeutické spojenectví /aliance
 • budeme sdílet své pestré zkušenosti z úvodních sezení s páry 

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


CELÝM CYKLEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

PAVEL RATAJ 

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

H:O)NZA VOJTKO

Párový a individuální psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a H:O)NZA

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky.

TERMÍN WORKSHOPU:

7. a 8. listopadu 2023

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 20 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavením   dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Adresa WORKSHOPU

V nejbližších dnech bude upřesněno zda workshop bude na Praze 1, Haštalská 17 nebo na Praze 6, Be Balanced, Rybničná 18.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v největší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ AKCE PRO ODBORNÍKY

2406

WORKSHOP: Práce s páry v partnerské krizi

24.6. 2024 09:00 - 25.6. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí