Institut párové terapie INPAT vás zve na nový odborný workshop:

Práce s tělem v párové terapii 

aneb když tělo hraje v práci s páry prim...

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP POŘÁDANÝ V PRAZE 

Práce s páry je příliš složitá a příliš důležitá na to, aby mohla být prováděna pouze technikou ortodoxní doktríny. Integrace různých myšlenkových směrů rozšiřuje naši sadu „nástrojů“ a optimalizuje naše úsilí. Pokud jste někdy pracovali s páry, víte, jak náročné to může být zvláště, když dlouhodobá víra v sílu rozhovoru prostě nestačí. Stejně jako páry mohou uvíznout v negativních vzorcích, také terapeuti uvíznou v zaběhlých způsobech jednání s klienty.

Práce s páry může být ve svém procesu velmi kreativní pouze do té míry, do jaké je přítomno bezpečí. A natolik, nakolik dokáže být kreativní a bezpečný/á terapeut/ka. V párových sezeních jde především o prožitek, uvědomění a napojení. Tělo je vždy přítomné. Tak jako vztah. Těla klientů i tělo terapeuta či poradce, při sezení "podávají" neuvěřitelné výkony. A přesto často zůstávají opuštěna a nepovšimnuta. V horším případě dokonce i nevyužita...

Vztah je pro mnohé partnery příliš abstraktní a příliš neuchopitelný. A přitom právě prožitek těla je jedna z možných cest, jak vztah nechat "tady a teď" zpřítomnit. Jak ho nechat viditelně vystoupit. Jak se napojit na jeho přímé vnímání a prožívání.

Teprve mentální prostor terapeuta pro to, co se děje v jeho těle, umožňuje neinstrumentálně být v napojení na tělovost přítomných partnerů a také na jejich vztah. Teprve otázky po svém prožívání a tělovosti umožňují terapeutovi vstoupit do zájmu o prožívání a tělovost klientů. Tělovost je jedna z mocných cest, jak vytvářet a poznávat kvalitu napojení se vším, co v ní je ukryto neviditelného. Napojení vytváří místo pro napojení. Odpojení posiluje a udržuje odpojení.

Pro kolegy, kteří pracují s páry nebo po této možnosti zvídavě pokukují, přinášíme dvoudenní workshop, kde si s tímto vším zkusíme hravě a tvořivě pobýt. Hlavní focus workshopu je postaven na posílení kompetencí vedoucích k pestřejšímu vnímání a využívání těla, tělovosti a její dynamiky v párovém procesu při párových sezeních. 

Párová sezení jsou pro mnohé partnery jedinečnou příležitostí a nadějí, jak více porozumět dynamice svého vztahu a jak moci efektivněji a spokojeněji ovlivňovat vzájemné napojení a spolubytí.

Pojďte se s námi ponořit do silných a tajemných vrstev párové dynamiky. Pojďme se zaměřit na práci s napojením, bezpečím či  dualitou dvou subjektivních světů...  Partnerské vztahy nás baví a práce s nimi je naší tvořivou radostí. Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry, jak více a hlouběji rozumět, co se při párových sezení děje v podpalubí. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup.

Aneb, čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

1. Když se řekne práce s tělem... Tělový setting... Od myšlení k tělu. 

2. Vnímání těla začíná u terapeuta. Podmínky pro práci s tělem u párových sezení. Zakotvení základních vývojových potřeb dle PBSP.

3. Když těla mluví, tak přináší zprávu o vnitřním i vztahovém světě partnerů. Ale co říkají? A kdo to jak významuje? Tělo jako pomocný diagnostický nástroj vztahosti.

4. Tělo jako nástroj partnerského spojení. Napojení - odpojení, přiblížení - oddálení. Fenomén nevnímání těla. Odpojení se od těla vs. odpojená těla.

5. Kontakt jako místo k radosti nebo místo k opuštění. Hranice. Blízkost a párový cyklus zranitelnosti. 

6. Fenomén tělového zrcadlení a protipřenosu v párovém procesu.

7. Tělové techniky na zpřítomnění, na synchronizaci, na odžívání, na aktivizaci, na ochranu, na vyjevení a napojení se.

8. Vědomé a nevědomé v dynamice tělového pole. Tělo jako kontejner potlačeného, nevyřčeného, frustrovaného, bolavého a traumatizovaného. Tělo jako obrana vs. obrany v těle.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • Průběžně budeme prozkoumávat párově terapeutické nastavení.
 • Budeme brouzdat v různých modalitách bytí - od myšlení, přes fantazie, k emocím a tělovým stavů, od těla k tendencím a ke vztahovosti. Od vědomí k nevědomí a zpět.
 • Budeme ukazovat probíráné na konkrétních příkladech z praxe.
 • Budeme přemýšlet o hranicích a limitech práce s tělem v individuální a párové práci s tělem.
 • Práce s párem nejde bez uvažování o projekcích, přenosech a protipřenosech a jejich vlivu na úspěšný párově terapeutický proces.

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

Lucie Kašová

Psychoterapeutka, lektorka a supervizorka
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Pavel Rataj

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. 

TĚŠÍ SE NA VÁS PAVEL a LUCIE

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky... 
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)

TERMÍN WORKSHOPU:

 • 3. a 4. října 2023

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 12 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavení dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Bohužel v tuto chvíli je workshop plně OBSAZENÝ. Aktuálně se můžete přihlásit pouze jako náhradník/nice. V následujících dnech budeme jednat o dalším termínu pro tento workshop.

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí