Institut párové terapie INPAT vás zve na odborný workshop

NEVĚRA:

OD ZRADY K UZDRAVENÍ 

aneb Jak pomoci jednotlivcům a párům zvládnout důsledky nevěry

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

9. a 10. dubna 2024

Místo konání: PRAHA

Centrum Tereza, Haštalská 17, Praha 1

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA DVOUDENNÍ TEMATICKY ZAMĚŘENÝ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

"Většina lidí, se kterými pracuji, nejsou chroničtí nevěrníci. Jsou to často lidé, kteří hluboce věří v monogamní vztah, alespoň pro svého partnera. Ale sami se nachází v konfliktu mezi svými hodnotami a svým chováním. Často jsou to lidé, kteří celá desetiletí byli věrní, ale jednoho dne překročili čáru, o které si nikdy nemysleli, že ji překročí, a riskují, že ztratí vše."

                                                                                                                  - Ester Perel, belgická psychoterapeutka polsko-židovského původu

Jako párový terapeut se setkávám s nevěrou mnohokrát za týden. Režisér lidských osudů i v tomto velmi citlivém a zraňujícím partnerském tématu ukazuje svou neskutečnou variabilitu. Rád bych se s vámi na tomto workshopu zamyslel nad tím, jak se dá s nevěrou ve vztahu pestře pracovat a jak je důležité tuto variabilitu reflektovat. Není nevěra jako nevěra, není nevěrník jako nevěrník, není podvedený jako podvedený. Není vztah jako vztah.

Na základě mnoha plodných workshopů (a také mnoha dotazů a zpětných vazeb) na různých odborných akcích, kde jsem testoval jednotlivé části, bych vám rád nyní nabídl ucelený dvoudenní specializační workshop na téma nevěry v dlouhodobých vztazích. Hlavním cílem bude nabídnout hlubší otevření tématu a představit pestré varianty, jak s tímto tématem efektivně klientům pomoci. Workshop na téma "NEVĚRA" je určen všem odborníkům a kolegům, kteří se individuálně či párově s tématem nevěry setkávají ve své praxi a kteří chtějí posílit a rozšířit své kompetence pro systematickou práci s tímto bolavým a ohrožujícím tématem. 

Jednoduché rady na nevěru nefungují...

Když do života vstoupí nevěra, vždycky je to řacha, šok, ohrožení, vzrušení, prasknutí, roztržení, vylekání, znejištění, rána, náraz, bouře, excitace... Je překvapivě celkem jedno, na jaké straně člověk stojí. Je celkem jedno, v jaké je to fázi života či vztahu. Někdy to vypadá, že podvádějící to má jednodušší, že se méně trápí, že je více v pohodě, že je na koni. Zkušenosti ale ukazují, že tomu často tak vůbec není… Často vzniklá situace destabilizuje, vykolejí, zraní či zaviní oba dva. I když třeba každého v něčem jiném a z jiné perspektivy.

Za dlouhou dobu mé psychoterapeutické praxe jsem pracoval se stovkami jednotlivců a párů, kterých se téma nevěry různě intenzivně a v různých fázích výrazně dotýkalo. Jedno se však ukazuje opakovaně. Představa, že existuje nějaká účinná, obecná a rychlá rada, která to celé "vyřeší", je nesmysl. Naopak se ukazuje, že pomalé a citlivé hledání porozumění a hojení toho, co se stalo, a toho, proč se to stalo právě mě a proč právě nám, je hojivou cestou plnou naděje. Toto pomalé a citlivé hledání umožňuje najít novou kvalitu jak k sebehodnotě všech přítomných, tak k pochopení skryté dynamiky a možnosti nového napojení partnerů. Často tento přístup vede přes temná údolí, různé slepé uličky, bolavé vzpomínky a přes osvobození potlačených a pohřbených tužeb, nadějí a potřeb. Trpělivá cesta, individuální či párové práce, pak pomalu probouzí léčivý spodní proud, který pomáhá celý tento "nenáhodný" proces hojit a integrovat.  

Nevěra není náhoda. Nevěra není příležitost. Pouze způsob, kterým se klienti se svým terapeutem k tomuto tématu postaví, předurčuje, zda to zůstane spíše jako vytěsněný, nezpracovaný či nedohojený obsah, nebo dokonce jako disociované trauma, nebo naopak z toho celého vznikne možnost k integraci, seberozvoji, obnově, nebo dokonce k transformaci. Kolem partnerů je spousta radilů, zpochybňovaců, zlehčovačů a katů. Na jedné straně přichází bagatelizace a racionalizace “nic se neděje, to dělá každý, cos čekal/a, já jsem to věděl/a, že to tak dopadne”, na druhé straně dramatizace a fatalizace “to je katastrofa, to je konec, tak to je jasné, že mě nemiluje, to už se nedá spravit, odejdi od ní/něj…”. A to je teprve často začátek.

Pojďme se tedy podívat na nevěru ne z pohledu z pohledu dvou konkrétních partnerů. Nevěra je vždy nějak bolavá, znejišťující a ohrožující, ale její podoby mají různé příčiny a její důsledky jsou pestřejší, než si možná dokážeme představit. Nevěra často totiž není vyjádřením zrady monogamní formy vztahu, ale především ohrožení citového pouta, pocitu bezpečí, ale i nevědomých nastavení a stereotypů. Každý jednotlivec či pár, kterého se toto téma týká, stojí před výzvou, co s tím v důsledku udělá.

Hlavním cílem bude vytvořit sdílený efektivní prostor, inspirativní a praktický přístup postavený na osobních zkušenostech. Účastníci získají konkrétní nástroje, strategie a techniky, které jim pomohou zefektivnit individuální či párová sezení s klienty. 

Aneb čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

 1. Úvod do tématu - podíváme se na fenomén nevěry z pohledu emocí, vztahu, dynamiky, důsledků a příležitosti. Dynamika zranění nevěrou. Ukážeme si specifika a kombinace nevěrníků a podváděných. Ukážeme si vliv obranných mechanismů, které proces brzdí. Podíváme se na nevěru jako na symptom.
  Pokusíme se rozbourat stereotyp, že je to náhoda.
 2. Proces - od šoku až k obnově důvěry - od důsledku k příčinám, od symptomu k traumatu, od vzpomínek, informací, fantazií k emocím, od minulosti a budoucnosti k přítomnosti. Ukážeme si odlišnou dynamiku zpracování nevěry a podmínky důležité k jejímu integrování u podvádějícího. Efektivní i neefektivní copingové strategie, kteří klienti často používají. Zamyslíme se nad tím, proč doporučovaná desatera nefungují. Nezahojená nevěra jako riziko traumatu (PSTD).
 3. Individuální práce s podvedeným klientem  – práce se zraněním, popíráním, úzkostí a fantaziemi, bezmocí, perspektivou či se zdroji. Primární a sekundární zranění. Práce s fantaziemi a emocemi podvedených klientů. Jak posilovat emocionální nezávislost? Práce se zraněnými částmi.
 4. Individuální práce s podvádějícím klientem –  zamilovaným x nerozhodným x tápajícím x relapsem x "recidivistou" x upřímným kajícníkem x s odcházejícím. Práce s opuštěním milenců. Práce se smutkem, steskem. Práce s vinou a selháním.
 5. Základní specifika párová práce s nevěrou - v často se vyskytujících kombinací: zamilovaný x popírač, kajícník x zraněný, zapírač x stihomam, recidivista x odpouštějící, nerozhodný x čekající. Jak pracovat s pocity nejistoty a nedůvěry  vs. jak pracovat s pocity viny.
 6. Hojení a propracovávání jako základní nástroje -  hlouběji rozpracujeme dva základní pilíře - proces hojení emocí a propracovávání vztahu/skutečných příčin nevěry. Průběžný paralelní proces, který při společných sezeních jednak pomáhá odžívat oběma partnerům to své, jednak pomáhá nezamést téma nevěry, resp. jejich příčin, pod koberec. Odhalení skutečných příčin (osobních, vztahových, systémových) jsou důležitým zdrojem růstu vztahovosti, který pomáhá mnohému. 
 7. Odpuštění a obnova důvěry - po fázi hojení přichází otázka po důležitosti odpuštění. Někteří partneři ho potřebují, jiní nikoliv. Obnova důvěry jako rozhodnutí, i jako dlouhodobá závěrečná fáze s potřebnými kroky.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • dotkneme se také práce se studem poradce/terapeuta, zvědomňování a vliv přenosu, protipřenosu a stranění...
 • podíváme se na otázku, zda je možné zraněnou důvěru zahojit do takové míry, aby nenarušovala kvalitu vztahu v dlouhodobé perspektivě...
 • ukážeme si také, jak nevěra rodičů může ovlivňovat vývoj dětí...
 • ukážeme si rozdíl mezi působením popisných vs. významových otázek...
 • kde jsou hranice toho, co otvírat? Kde a jak se ptát, aby terapeut nevytvářel více bolesti, než jí tam již je? Na co se mám ptát? 

 • terapeutické posouzení, vhodnost a kontraindikace párové terapie
 • budeme sdílet své pestré zkušenosti z úvodních sezení s páry, podíváme se na některé vaše konkrétní kazuistiky a dotazy z praxe, které můžete přinést...

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDE PROVÁZET:

Pavel Rataj

Párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

TĚŠÍM SE NA VÁS PAVEL 

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky.

TERMÍN WORKSHOPU:

9. a 10. dubna 2024

Přesný termín připravujeme.

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 20 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavením   dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Adresa WORKSHOPU

V nejbližších dnech bude upřesněno zda workshop bude na Praze 1, Haštalská 17 nebo na Praze 6, Be Balanced, Rybničná 18.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

V nejbližších dnech bude upřesněno zda workshop bude na Praze 1, Haštalská 17 nebo na Praze 6, Be Balanced, Rybničná 18.

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ AKCE PRO ODBORNÍKY

2805
aneb Když vás práce s páry láká, zajímá a baví, ale...Skutečná párová…
3105
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 31.5. 2024! Na email: inpat.vycvik@gmail.com Výběrové řízení…
2406

WORKSHOP: Práce s páry v partnerské krizi

24.6. 2024 09:00 - 25.6. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1
"Partneři přichází do párové terapie s pocitem uvíznutí, jsou chyceni ve slepé…
0810
Partnerské vztahy se staly mediálním trhákem v časopisech, podcastech, na…

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí